Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HUBERTUS FONDS

Geef jezelf een kans en verbreed je horizon, wij staan klaar voor U!- Mr. Surinx

Wat is het Hubertus Fonds?

Het Hubertus Fonds biedt financiële ondersteuning aan UHasselt studenten die middelen tekort komen om aan binnen- en buitenlandse waardevolle ervaringen deel te nemen die hun kennis, talenten en competenties verder ontwikkelen (Lifelong Learning Skills).

Wie kan de beurs aanvragen?

 • Belgische of gelijkgestelde studenten vanaf tweede Bachelor

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de beurs?

Elke activiteit of ervaring die bijdraagt aan het ontwikkelen van je kennis, competenties of talenten.

Voorbeelden:

 • (Inter)nationale competities
 • Stages
 • Uitwisselingsprojecten

Hoeveel bedraagt de beurs?

Het Hubertus Fonds keert beurzen uit van maximum 1.500 euro per student.

Wat kan ik allemaal betalen met de beurs?

Je kan alle kosten verbonden aan de activiteit of ervaring betalen.

Voorbeelden van mogelijke kosten:

 • Inschrijvingsgelden
 • Reiskosten (kilometervergoeding stage in buurland, …)
 • Verblijfskosten
 • Vaccin

Wat is de deadline voor het aanvragen van de beurs?

Vraag de beurs aan vóór:

 • 1 november 2021, voor activiteiten in het tweede semester van het academiejaar
 • 1 maart 2022, voor activiteiten in het eerste semester van het volgende academiejaar

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je vult het aanvraagformulier in
 • Je mailt het naar hubertusfonds@uhasselt.be
 • Een centrale selectiecommissie zal beslissen over de toekenning van de beurzen

Ben je geïnteresseerd of heb je meer vragen?