Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Mobiliteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ICOMFLEX

Tijd- en plaatsonafhankelijk (TPOW) werken biedt grote voordelen voor zowel werknemers, organisaties als de maatschappij. Werknemers kunnen werk en privé bijvoorbeeld beter combineren en organisaties vergroten hun aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt TPOW gezien als belangrijke deeloplossing voor het structurele fileprobleem, omdat het medewerkers kan motiveren om later te vertrekken of hun verplaatsing zelfs uit te stellen. Toch blijven de mogelijkheden in België eerder onbenut.

Met dit IWT O&O project slaan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en Flanders Synergy (FS) de handen in elkaar om het ‘Nieuwe Werken’ verder in het Belgische landschap te introduceren. Ze bieden hulp bij het herinrichten van kantoren met losse werkplekken, het introduceren van flexibele werktijden, het investeren in IT-oplossingen, enz.

Impact van ‘Nieuwe Werken’ op mobiliteit
IMOB bestudeerde in dit project de impact van het ‘Nieuwe Werken’ op mobiliteit, meer bepaald de impact op het verplaatsingsgedrag en de verplaatsingspatronen van medewerkers. In welke mate daalt het aantal verplaatsingen bij telewerken? Leggen we minder kilometers af? Zijn we in tijd minder lang onderweg? Kiezen we voor een andere vervoerswijze bij telewerken? Om een waarheidsgetrouw beeld te schetsen, selecteerden de onderzoekers twee methoden voor de dataverzameling: een webenquête en een dagboekregistratie via een mobile app. Telkens werden werknemers die nu al telewerken bevraagd.

Inzetten op thuiswerken
Ongeveer de helft van de thuiswerkers getuigde minder verplaatsingen te doen met het openbaar vervoer en de auto (45% resp. 51%). Van de thuiswerkers die anders steevast de auto naar het werk nemen, maakte zelfs 82% minder verplaatsingen met auto. Zij kozen vaker voor de fiets of gingen te voet. Thuiswerken lijkt een positieve invloed op mobiliteit uit te oefenen. VIM raadt op basis van deze resultaten dan ook aan om thuiswerken te stimuleren.

Bedrijfsmodellen flexwerkplekken
In het IWT-project werden meerdere flexwerkplekken besproken: coworkingcentra’s, businesscentra’s, satellietkantoren, touch-down werkplekken, enz. De whitepaper ‘Bedrijfsmodellen flexwerkplekken’ is online te raadplegen.

Meer info
Voor een gedetailleerd rapport (webenquête/dagboekregistratie) verwijzen we u graag door naar Nicole Van Doninck, manager Onderzoek & Ontwikkeling bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit.

Terug naar overzicht >