Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Rijsimulatoronderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RIJSIMULATORONDERZOEK

Een laaghangende zon, regenweer, de plaatsing van de wegsignalisatie of een slechte weginfrastructuur. Veel factoren beïnvloeden ons rijgedrag. Dankzij de rijsimulator kunnen we de effecten van fysieke, mentale en/of visuele beperkingen op ons rijgedrag in een gecontroleerde experimentele omgeving bestuderen. We kijken ook of een (verandering in) wegontwerp en/of de omgeving positief rijgedrag stimuleert. De rijsimulator is een onderzoekstool die we voornamelijk inzetten in de domeinen verkeersveiligheid, gedrag en wegontwerp.


IMOB beschikt over één grote rijsimulator en meerdere kleine rijsimulatoren. Een rijsimulator bestaat uit twee belangrijke onderdelen: de besturingsunit en één of meerdere schermen. De besturingsunit is – net als een echte auto – uitgerust met een snelheidsmeter, een toerenteller, een claxon, richtingaanwijzers, pedalen en een versnellingsbak. Een auto besturen in de rijsimulator is bovendien vergelijkbaar met het besturen van een auto op de weg.

Voor de auto staan één of meerdere schermen opgesteld, waarop de testpersoon een simulatiefilm te zien krijgt. Die film speelt het traject af dat de testpersoon moet afleggen. Welke route de onderzoekers voor de testpersoon uitstippelen en welke elementen onderzocht worden, hangt samen met waar de onderzoekers precies in geïnteresseerd zijn.

Grote rijsimulator

Kleine rijsimulator

De volgende onderzoekers maken deel uit van het rijsimulator onderzoeksteam

   

Prof. dr. Tom Brijs
Hoofd onderzoeksteam rijsimulator & verkeersveiligheid
Publicaties

     
  dr. Kris Brijs
Doctor-assistent verkeersveiligheid
Publicaties
     
  dr. Veerle Ross
Verkeersveiligheid
Publicaties
     
 

dr. Ariane Cuenen
Verkeersveiligheid
Publicaties

     
  Karin Van Vlierden
Onderzoeker
Publicaties
     
 

Ali Pirdavani
Prof. Wegontwerp en Bouwkunde
Publicaties

     
    Thomas Stieglitz
IT
     
  Dirk Roox
IT
     
    Hammad Awan
Doctoraatsstudent verkeersveiligheid
     
    Nora Reinolsmann
Doctoraatsstudente Verkeersveiligheid
Bekijk
filmpje
Download
projectinfo
Project
  Signalisatiesimulator
Optimalisatie en pre-testing van de omleidingssignalisatie aan het viaduct van Vilvoorde
  Vereenvoudiging signalisatiesysteem overkoepelende industriezone 'logistieke poort Genk'
  Haalbaarheidsanalyse betreffende de oprichting van een centrum voor diagnose en training van rijvaardigheid bij senioren
  Toepasbaarheid van zelfverklarende wegen in Vlaanderen aan de hand van rijsimulatoronderzoek
  Analyse van de onderliggende mechanismen van risicovol rijgedrag bij adolescenten en strategieën voor training d.m.v. rijsimulatie