Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

InDeV

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INDEV

In 2015 vielen er naar schatting van de Europese Commissie 135 000 zwaargewonden op Europese wegen. Een groot deel van de gewonden waren kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers . Met het Horizon 2020-project InDeV, gefinancierd door de EU, wil IMOB samen met enkele internationale partners de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers in Europa verbeteren. Ongevallen anders bestuderen is een eerste stap in die richting.

Binnen InDeV wordt er dan ook gefocust op ongevalsoorzaken, daar waar men tot nog toe vooral keek naar de relatie tussen verschillende factoren en de ongevallenfrequentie. Meerdere internationale partners slaan met dit project de handen in elkaar. Als we ongevalsoorzaken begrijpen, kunnen we tegenmaatregelen ontwikkelen die ongevallen moeten voorkomen.

Tool voor diepgaand onderzoek van ongevallen met kwetsbare weggebruikers
IMOB neemt de ontwikkeling van een analysetool voor haar rekening. De tool wordt een handig instrument om de ongevalsoorzaken aan ongevallenrisico’s van kwetsbare weggebruikers te linken. Opdat de tool sluitende conclusies zal trekken, verwerken we een brede waaier aan data zoals geregistreerde ongevallen, diepgaande ongevalsonderzoeken, veiligheidsindicatoren, zelfrapportages en naturalistische data over rijgedrag. Op basis van die resultaten kunnen we efficiënte tegenmaatregelen aanreiken en de socio-economische kosten van ongevallen met kwetsbare weggebruikers beter berekenen.

Verder is IMOB nog betrokken bij de herziening van de bestaande onderzoeksmethodes, de identificatie van kritieke locaties voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en de observatiestudies.

Terug naar overzicht >

Meer informatie

IMOB zet nieuwe tool in om veiligheid voetgangers en fietsers beter te monitoren

Bekijk ook de reportage van TV Limburg

 InDeV lanceert app om zelf ongevallen te rapporteren. Doel: inzicht krijgen in oorzaken van ongevallen

Bekijk ook de reportage van TV Limburg