Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationale studenten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INFO BIJ VERTREK

Wanneer je België permanent verlaat, moet je je Belgische verblijfsvergunning inleveren bij het gemeentehuis of het stadhuis. Indien je tijdens het academiejaar vertrekt, moet je ook de studentenadministratie van de UHasselt inlichten.

Verschillende banken laten het toe om je bankrekening online af te sluiten of om het adres online te wijzigen. Indien dit niet mogelijk is, kan je best persoonlijk langsgaan of een aangetekende brief sturen naar de bank.

Indien gewenst kan je je diploma laten legaliseren voor vertrek. Een Belgisch diploma wordt in het buitenland vaak alleen erkend als je het laat legaliseren. Legaliseren is het voor echt laten verklaren van de handtekening op diploma's, getuigschriften en slaagattesten.

Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen:

1. Legalisatie door de Vlaamse Gemeenschap

Ministerie Onderwijs en Vorming, Cel Personeel
Hendrik Consciencegebouw, Toren B Lokaal 1B14
Koning Albert II- laan 15, 1210 BRUSSEL

Open op maandag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 en woensdag van 14.00 to 16.00
Gratis
Meer info: http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/legalisatie-van-vlaamse-getuigschriften-en-diplomas 


2. Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken

FPS Foreign Affairs Legalisation Services
Karmelietenstraat 27
1000 Brussels

Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 toy 15.30
Kost: €20.00 per document

3. Legalisatie door de ambassade van het land van bestemming

Zoek jouw ambassade op volgende website: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/