Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INSPIRATIECAFÉ BEMIDDELING

Bemiddeling: zo veel méér dan een methodiek!

Is bemiddeling slechts een methode om conflicten op te lossen of dient zij ook gericht te zijn op het empoweren van cliënten? Schuilt er onder de methodiek ook een (levens)filosofie, een maatschappijvisie, een reeks van waarden en idealen, een manier van zijn van de bemiddelaar? En zo ja, wat houden die dan in? Staan we er voldoende bij stil? Zouden deze elementen meer aan bod moeten komen tijdens opleidingen en bijscholingen? Is bemiddeling misschien ook een methode om op grotere schaal veranderingen te bewerkstelligen, binnen organisaties of zelfs op maatschappelijk vlak? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een reeks inspiratiecafés onder de titel “Bemiddeling: zo veel méér dan een methodiek!”.


Inspiratiecafés

UCLL (Resilient People) en UHasselt (Faculteit Rechten) organiseren een reeks inspiratiecafés om bemiddeling en haar potentieel op een diepgaande en veelzijdige wijze te bekijken. In Leuven en Hasselt gaat telkens een inspiratiecafé door rond eenzelfde thema.
Tijdens het inspiratiecafé gaan we in dialoog over het thema van de avond. Tijdens het eerste inspiratiecafé zal dat gebeuren door de deelnemers in kleine groepjes, die steeds van samenstelling wisselen, met elkaar te laten dialogeren.

 

Inspiratiecafé 1 – “ De spanning tussen eenheid en diversiteit in de bemiddelingswereld”

Het eerste inspiratiecafé gaat over de verschillende benaderingen en stijlen in de bemiddelingswereld. Bemiddelaars werken op heel uiteenlopende domeinen. Naargelang van het domein kunnen conflicten erg verschillen. Sommige conflicten zijn eerder zakelijk (bv. een geschil met de fiscus), andere zijn erg emotioneel (bv. een scheiding). Daarnaast kan ook de focus van de bemiddelaars nogal variëren. Sommige bemiddelaars werken eerder op de inhoud, het zakelijke, het juridische, anderen spitsen zich vooral toe op de relatie, emoties, communicatie. Tenslotte kan ook de visie van bemiddelaars op wat bemiddeling is of zou moeten zijn, erg uiteenlopen.
Is er in al die diversiteit toch nog een eenheid te vinden? Is zo’n eenheid wenselijk? Wat hebben we daarbij te winnen? Wanneer kan je nog spreken van “bemiddeling”, en wanneer ben je eigenlijk bezig met het inzetten van andere methodes?

 

Doelstellingen

De bedoeling is dat de deelnemers inzichten en ervaringen uitwisselen rond deze meer fundamentele vragen, zodat zij tot een verbreding en verdieping van het concept bemiddeling kunnen komen. Maar bovenal: het is een mooie manier om verschillende groepen van bemiddelaars met elkaar in verbinding te brengen, ongeacht hun vooropleiding en het terrein waarop ze werkzaam zijn.

 

Doelgroep

De inspiratiecafés richten zich tot iedereen die op een of andere manier bezig is met of geïnteresseerd is in bemiddeling: bemiddelaars, advocaten, psychologen en therapeuten, rechters, notarissen, academici, en nog vele anderen.


Begeleiders

De initiatiefnemers voor deze reeks zijn:

  • Mia Claes (docent & onderzoeker/dienstverlener UCLL, erkend bemiddelaar)
  • Christine Jacobs (praktijkdocent UAntwerpen en UCLL, erkend bemiddelaar)
  • Eric Lancksweerdt (hoofddocent UHasselt en UGent, erkend bemiddelaar)
  • Silvia Prins (docent & onderzoeker/dienstverlener UCLL, erkend bemiddelaar)

De globale reeks wordt georganiseerd door UCLL (Resilient People) en UHasselt (Faculteit Rechten).

 

Praktische info

  • Datum & tijdstip: 20 januari 2022 van 18.30 tot 21.00 uur. Onthaal vanaf 18.00 uur
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D (Wintertuin), Agoralaan, 3590 Diepenbeek
  • Kostprijs: € 75 incl. btw

 

 

Het inspiratiecafé 1 wordt ook georganiseerd op 10 november 2021 te Leuven.


Meer info

Faculteit Rechten
T: 011 26 87 67
E: faculteitrechten@uhasselt.be

 

Toekomstige thema’s

Het eerste inspiratiecafé is de start van een reeks. Het is de bedoeling om in de toekomst nog andere thema’s aan bod te laten komen. De eerstvolgende zijn:
- De maatschappelijke betekenis van bemiddeling.
- Als bemiddelaar ben je je eigen instrument. Over het belang van persoonlijk ontwikkelingswerk voor de bemiddelaar.