Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERUNIVERSITAIRE BOF-PROJECTEN (IBOF)

Wat?

Alle Vlaamse universiteiten lanceren samen het gloednieuwe iBOF-programma, waarbij interuniversitaire projecten worden gecofinancierd. Binnen het iBOF-programma wordt excellent, kennisgrensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in samenwerking van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten.

Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen (al dan niet in combinatie met veelbelovende onderzoekers met groot potentieel) die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten. Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Projecten hebben een looptijd van 4 jaar.

Projectvoorstellen uit alle domeinen kunnen worden ingediend.


Budget

Het budget dat de UHasselt voor deze (gecombineerde) oproep (2019-2021) ter beschikking heeft, bedraagt  € 1.200.000. Om participatie in verschillende dossiers mogelijk te maken, kan men aan de UHasselt maximaal € 400.000 per project aanvragen. (Dit is tevens het minimum bedrag om te kunnen deelnemen aan een iBOF-consortium.) Meer details over het algemeen budget van een iBOF-project zijn terug te vinden in het interuniversitair iBOF-reglement.

Wie kan een iBOF-project aanvragen?

 • Minimum 3 promoteren (cf. iBOF-reglement) van minstens 2 Vlaamse universiteiten.
  • 1 van de promotoren treedt op als coördinator-woordvoerder van het consortium. De coördinator-woordvoerder is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking van het consortium en is het eerste aanspreekpunt.
  • Aanvragen worden ingediend door één promotor, die zal optreden als coördinator-woordvoerder van het consortium bij de Dienst Onderzoekscoördinatie van zijn/haar universiteit.
 • De promotoren zijn toponderzoekers (of veelbelovende onderzoekers met een groot potentieel), die een excellent track record hebben (internationale excellentie), die essentiële expertise aanbrengen bij het project, die complementair zijn en die in synergie het project uitvoeren. Meer specifieke criteria kunnen worden teruggevonden in het iBOF-reglement.
 • Per promotor kunnen er een of meer copromotoren, verbonden aan dezelfde universiteit dan de promotor bij wie zij aansluiten, deelnemen.
 • Men kan slechts bij 1 iBOF-aanvraag betrokken zijn.
 • Bijkomende regels rond wie kan optreden als promotor of copromotor kunnen worden teruggevonden in het iBOF-reglement. 

NOTE: Voor deze eerste oproep iBOF gelden noch voor de aanvragende promotoren, noch voor de aanvragende copromotoren onverenigbaarheden met lopende BOF- en/of IOF-projecten. Promotoren en copromotoren die in het kader van de iBOF-oproep 2019 een iBOF-project verwerven, zullen niet kunnen deelnemen aan de volgende iBOF-oproep 2021.

Aanvragen?

 • Aanvraagformulier (Intentie-aanvragen) (online op 17 september)
 • Verzenden aan BOF@uhasselt.be (als de UHasselt-promotor optreedt als coördinator-woordvoerder)

Indiendata - deadlines?

De selectieprocedure bestaat uit twee fases: 

1.  Interuniversitaire preselectie van de intenties

  • Deadline: 5 december 2019: de coördinator-woordvoerder dient de aanvraag in het Engels in bij zijn/haar universiteit.  
NOTE: Intentieaanvragen zijn bindend wat betreft de samenstelling van het consortium: na de intentiefase kunnen er op initiatief van de aanvragers geen promotoren of copromotoren meer worden toegevoegd.

2.  Selectie van uitgewerkte aanvragen door een internationaal panel

  • Deadline: 15 juni 2020de coördinator-woordvoerder dient de volledige aanvraag (in het Engels) in bij zijn/haar universiteit. 

 Selectiecriteria?

Timing?

 • 5 december 2019: deadline indiening intentieaanvragen
 • 31 maart 2020: bekendmaking doorgang naar tweede selectiefase
 • 15 juni 2020: deadline indiening volledige aanvragen
 • Juni-augustus 2020: peer review op afstand (remote reviewing)
 • Begin september 2020: deadline rebuttals coördinator-woordvoerders
 • September of oktober 2020: presentatie en evaluatie van de aanvragende consortia door internationaal panel
 • Oktober-december 2020: interuniversitaire en universitaire beslissing toekenning projecten
 • 1 januari 2021: start iBOF-projecten

Reglement?

Interne contactpersoon?
E-mail: sara.schaeken@uhasselt.be
Tel.: +3211268576