Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERUNIVERSITAIRE BOF-PROJECTEN (IBOF)

Wat?

Alle Vlaamse universiteiten slaan de handen in elkaar voor het iBOF-programma, waarbij interuniversitaire projecten worden gecofinancierd. Binnen het iBOF-programma wordt excellent, grensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in samenwerking van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten.

Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten. De betrokkenheid van veelbelovende onderzoekers met groot potentieel strekt zeer tot aanbeveling. Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Projecten hebben een looptijd van 4 jaar.

Projectvoorstellen uit alle domeinen kunnen worden ingediend.


Budget

Het budget dat de UHasselt voor deze (gecombineerde) oproep (2022-2023) ter beschikking heeft, bedraagt  € 840.000. Om participatie in verschillende dossiers mogelijk te maken, kan men aan de UHasselt maximaal € 450.000 per project aanvragen. (€400.000 is het minimum bedrag om te kunnen deelnemen aan een iBOF-consortium.) Meer details over het algemeen budget van een iBOF-project zijn terug te vinden in het interuniversitair iBOF-reglement.

Wie kan een iBOF-project aanvragen?

  • Minimum 3 promoteren (cf. iBOF-reglement) van minstens 2 Vlaamse universiteiten.
    • 1 van de promotoren treedt op als coördinator-woordvoerder van het consortium. De coördinator-woordvoerder is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking van het consortium en is het eerste aanspreekpunt.
    • Aanvragen worden ingediend door één promotor, die zal optreden als coördinator-woordvoerder van het consortium bij de Dienst Onderzoekscoördinatie van zijn/haar universiteit.
  • De promotoren zijn toponderzoekers (of veelbelovende onderzoekers met een groot potentieel), die een excellent track record hebben (internationale excellentie), die essentiële expertise aanbrengen bij het project, die complementair zijn en die in synergie het project uitvoeren. Meer specifieke criteria kunnen worden teruggevonden in het iBOF-reglement.
  • Per promotor kunnen er een of meer copromotoren, verbonden aan dezelfde universiteit dan de promotor bij wie zij aansluiten, deelnemen.
  • Men kan slechts bij 1 iBOF-aanvraag betrokken zijn. Promotoren en copromotoren die in het kader van de iBOF-oproep 2019-2021 een iBOF-project verworven hebben, zullen niet kunnen deelnemen aan de iBOF-oproep 2023.
  • Bijkomende regels rond wie kan optreden als promotor of copromotor kunnen worden teruggevonden in het iBOF-reglement. 

 

Aanvragen?

Indiendata - deadlines?

De selectieprocedure bestaat uit twee fases: 

1.  Interuniversitaire preselectie van de intenties - Deadline intentieaanvraag: 26 oktober 2021 om 17:00

2.  Selectie van uitgewerkte aanvragen door een internationaal panel - Deadline full proposal: 31 mei 2022 om 17:00

 

 Selectiecriteria en reglement?

 

Interne contactpersoon?
E-mail: Elke Bos