Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Leerstoel Medische Ethiek 2017

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2017

Leerstoel Medische Ethiek | dokter Jules Knapen | cyclus 2016-2017

 

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Accreditering artsen werd aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding MEDETH”

 

Programma

De lezingen vinden plaats in auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

1.

21 november 2016

Geld en gezondheid: een vreemd huwelijk

Prof. dr. Annemans

2.

19 januari 2017

Armoede en (psychische) gezondheidszorg

Prof. dr. Corveleyn

3.

2 februari 2017

Burn-out, middelengebruik bij artsen

Prof. dr. Peuskens

4.

16 februari 2017

Het Fonds Medische Ongevallen: van medische aansprakelijkheid tot medisch ongeval

Prof. dr. Fret

5.

29 maart 2017

Zorg zonder naam

Anne Dedry en prof. dr. Schoenmakers

 

Programmadetails1. Lezingenopener: Geld en gezondheid: een vreemd huwelijk – Prof. dr. Annemans

Lieven Annemans is gewoon hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde van de UGent. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en is erevoorzitter van de internationale vereniging voor farma-economie. Hij is auteur van diverse boeken binnen het domein van de gezondheidseconomie.

Tijdens de openingslezing staat Lieven Annemans stil bij de efficiëntie en de toegankelijkheid van ons gezondheidssysteem. Daarnaast brengt hij boeiende verhalen over moeilijke keuzes en ongelijke kansen.

Praktisch

21 november 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
Auditorium A102 campus Diepenbeek

 

 


2. Armoede en (psychische) gezondheidszorg – Prof. dr. Corveleyn

Jozef Corveleyn is emeritus gewoon hoogleraar aan de KULeuven. Hij is klinisch psycholoog en psychoanalyticus.

Tijdens deze avond focust Jozef Corveleyn op de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede.

 

Praktisch

19 januari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek


 


3. Burn-out, middelengebruik bij artsen - Prof. dr. Peuskens

Hendrik Peuskens is psychiater en diensthoofd van het team verslavingszorg bij de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen.

Maatschappelijk worden heel wat mensen geconfronteerd met burn-out en middelenmisbruik. De laatste jaren blijkt dat ook artsen hier niet immuun voor zijn en het taboe groot blijft. Recent stelde minister De Block nog voor alle artsen verplicht jaarlijks te screenen. Hendrik Peuskens staat stil bij de problematiek van burn-out en middelenmisbruik bij artsen en reikt enkele handvaten aan hoe hiermee om te gaan.


Praktisch

2 februari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

 


4. Het Fonds Medische Ongevallen: van medische aansprakelijkheid tot medisch ongeval - Prof. dr. Fret

Tom Fret is arts – anesthesioloog aan het ZOL.

Sinds enkele jaren is het Fonds Medische Ongevallen (FMO) een realiteit in ons land. Tegelijk stellen we vast dat het aantal ‘claims’ tegen artsen en ziekenhuizen explosief groeit. De vraag is niet of een toekomstig arts hiermee geconfronteerd wordt, dan wel wanneer. Zaak is dus artsen hierop goed voor te bereiden. In zijn lezing gaat Tom Fret in op de juridische mogelijkheden van een patiënt, legt hij uit volgens welke principes het FMO werkt en behandelt hij het belang van het Informed Consent in een FMO procedure. Concrete casussen illustreren de uiteenzetting.

 

Praktisch

16 februari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

 


5. Zorg zonder naam - Anne Dedry en prof. dr. Schoenmakers

Anne Dedry is gezinssociologe en tot voor kort directeur van Ons Zorgnetwerk, een vereniging die de belangen van mantelzorgers behartigt. Ze is ook volksvertegenwoordiger in het federaal parlement en lid van de commissie Volksgezondheid . Anne is auteur van ‘Zorg zonder naam’, een toegankelijk basisboek voor mantelzorgers, dat hen wegwijs maakt in het zorglabyrint.

Birgitte Schoenmakers is huisarts in een groepspraktijk en professor aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun man-telzorgers. Daarnaast is ze mede verantwoordelijk voor de opleiding van huisartsen in spe. Ze ontwikkelde een tool – een online navormingsmodule- om huisartsen te leren hoe ze mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

“Door een veranderde maatschappelijke context en door een verschuiving in het zorglandschap, worden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers geconfronteerd met andere taken dan de loutere patiëntenzorg. Op relatief korte tijd kwamen nieuwe samenwerkingsmodellen in de praktijk tot stand. Niet alleen ontstaan er formele samenwerkingsverbanden (bv. groepspraktijken) - ook informele samenwerkingsverbanden komen tot stand. Zo nemen vele honderdduizenden mantelzorgers in ons land gratis de zorg op voor een zieke ouder, partner, zorgenkind of iemand in de naaste omgeving die hulp nodig heeft. Zij worden geconfron-teerd met heel wat vragen en uitdagingen. Tijdens deze lezing belichten Anne Dedry en Birgitte Schoenmakers – elk vanuit hun eigen ruime onderzoeks- en praktijkervaring – deze thematiek.


Praktisch

29 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

 


20 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J.KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al 20 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek