Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Leerstoel Medische Ethiek 2018

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2018

Leerstoel Medische Ethiek | dokter Jules Knapen | cyclus 2017-2018

 

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Accreditering artsen werd aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding MEDETH”

 

Programma

De lezingen vinden plaats in gebouw D, campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

Lezing

Datum

Topic

Spreker

1.

23 november 2017

Ethiek in de medische berichtgeving

Dhr. Pieter Knapen

2.

11 januari 2018

Impact van hersen- en leerprocessen op de symptoombeleving

dr. Katleen Bogaerts

3.

25 januari 2018

Arm Vlaanderen, ziek Vlaanderen?

Prof. dr. Sara Willems

4.

1 februari 2018

Euthanasie bij psychisch lijden
Euthanasie: reflecties van een psychiater

Dhr. Geert Hoornaert
Dr. Marc Hebbrecht

5.

1 maart 2018

Doodgelukkig leven - verhalen uit het ziekenhuis

Dhr. Jan De Cock

 

Programmadetails

 1. Lezingenopener: Ethiek in de medische berichtgeving – Dhr. Pieter Knapen

Pieter Knapen is secretaris-generaal  en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Daarvoor was hij o.a. algemeen hoofdredacteur van de VRT en directeur communicatie van de KUL.

Meer dan ooit berichten media over delicate thema’s zoals zelfdoding, vermeende of echte medische ‘fouten’, abortus en euthanasie, doorbraken in de strijd tegen zowat elke dodelijke ziekte, dodelijke ongevallen,…  Tijdens de openingslezing staat Pieter Knapen stil bij de ‘ethiek van de journalistiek’, toegepast op thema’s in de medische sfeer.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: 23 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 


2. Impact van hersen- en leerprocessen op de symptoombeleving - dr. Katleen Bogaerts

Katleen Bogaerts is gedragstherapeut en doctor in de psychologie (expertisedomein stressfysiologie en medisch onverklaarde klachten). Zij is verbonden aan de eenheid gezondheidspsychologie van de KULeuven.

Tijdens deze avond focust Katleen Bogaerts op de impact van hersen- en leerprocessen op de symptoombeleving en de daarbij horende ethische problemen.

 

Praktisch

 • Datum & tijdstip: 11 januari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

Fotoverslag

Bekijk hier het fotoverslag van lezing 2 >
 

 


3. Arm Vlaanderen, ziek Vlaanderen? – Prof. dr. Sara Willems

Sara Willems is verbonden aan de vakgroep huisartsengeneeskunde van de UGent. Zij bestudeert de sociale ongelijkheidsproblematiek van de gezondheidszorg en coördineert de onderzoeksgroep Equity in Health Care (UGent).

Sara Willems gaat in op het thema 'Arm Vlaanderen, ziek Vlaanderen?'. Zij bespreekt de relatie tussen sociale klasse en ongelijkheid in de gezondheid(szorg), waarbij ook de rol van sociaal kapitaal wordt aangeraakt. 


Praktisch

 • Datum & tijdstip: 25 januari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 


4. Euthanasie bij psychisch lijden - Dhr. Geert Hoornaert
Euthanasie: reflecties van een psychiater - Dr. Marc Hebbrecht

Geert Hoornaert is klinisch psycholoog en mengde zich als ‘praktijkmens’ in het debat rond euthanasie bij psychisch lijden.

Dokter Marc Hebbrecht is psychiater en opleider in psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse. Hij is beleidsarts in ASSTER Sint-Truiden en verbonden aan het UPC KU Leuven, campus Kortenberg.

Geert Hoornaert stelt dat ‘Uitzichtloosheid’ – één van de voorwaarden voor euthanasie - geen legitieme prognose kan zijn bij psychische aandoeningen, maar een essentieel ingrediënt is van elk lijden.

Marc Hebbrecht reflecteert hierover vanuit zijn rijke praktijkervaring. Voer voor debat.

 

Praktisch

 • Datum & tijdstip: 1 februari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 


5. Doodgelukkig leven - verhalen uit het ziekenhuis – Dhr. Jan De Cock

Jan De Cock is deeltijds ziekenhuispastor in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Om de vreugde en om den brode. Hij verdeelt zijn tijd: de helft in de gevangenis, de andere helft in het ziekenhuis.

Jan De Cock brengt een ode aan het leven, een handreiking om niet bang te zijn voor ziekte en nog minder voor de dood. Hij schreef daarover het boek “Doodgelukkig leven – hoopvolle verhalen uit het ziekenhuis”. Tussen materniteit en palliatieve zorgen flaneert Jan als patiëntenbegeleider en pastoraal medewerker. Zijn ontroerende en vaak grappige verhalen brengen steun, troost en bemoediging voor iedereen die met zieke of stervende mensen in aanraking komt.


Praktisch

 • Datum & tijdstip: 1 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 


21 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J. KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al meer dan 20 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek