Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Leerstoel Medische Ethiek 2018-2019

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2018-2019

 

Leerstoel Medische Ethiek
dokter Jules Knapen
cyclus 2018-2019

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

 


Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding MEDETH.”

 

Programma

De lezingen vinden plaats in gebouw D, campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

OPGELET! De lezing van "Euthanasie bij psychisch lijden" op 22 november 2018 werd verplaatst naar donderdag 21 februari 2019.

 

Lezing

Datum

Topic

Spreker

1.

10 januari 2019

Zwanger worden en de maakbare baby

Prof. dr. Petra De Sutter

2.

17 januari 2019

De patiënt centraal - ervaringen van de eerste Patient Experience Officer van ons land

Mevr. Ulrike Pypops

3.

31 januari 2019

Bewindvoering - op het raakpunt tussen geneeskunde en recht

Dhr. Walter Niewold

4.

7 februari 2019

Positieve Gezondheid en de nieuwe rol voor de ziekenfondsen

Dhr. Luc Van Gorp

5.

21 februari 2019

Euthanasie bij psychisch lijden

Prof. dr. Ariane Bazan
Prof. dr. Joris Vandenberghe 

 

ProgrammadetailsLezing 1. Zwanger worden en de maakbare baby – Prof. dr. Petra De Sutter

Prof. dr. Petra De Sutter is arts-gynaecoloog en hoofd van de afdeling voor reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent. Daarnaast is Petra senator.

Het pad naar een baby loopt bij iedereen anders en is niet altijd even vanzelfsprekend. Het is dan ook belangrijk om goed geïnformeerd te starten. Petra licht toe hoe je je kansen op een zwangerschap kunt optimaliseren en tegelijk maximaal kunt instaan voor de gezondheid van de moeder èn die van het ongeboren kindje. Blijft dat één op zes koppels medische begeleiding nodig heeft. De wetenschap heeft heel wat ‘oplossingen’ in petto. Die worden toegelicht, zonder de bijhorende ethische aspecten uit de weg te gaan.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 10 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

  

 


Lezing 2. De patiënt centraal - ervaringen van de eerste Patient Experience Officer van ons land – Mevr. Ulrike Pypops

Ulrike Pypops is verbonden aan het Jessaziekenhuis en is de eerste 'Patient Experience Officer' van ons land. Daarvoor was ze adjunct-directeur bij de Belgische MUCO-vereniging.

Als 'Patient Experience Officer' is het de opdracht van Ulrike patiënten op de 1ste plaats te zetten in ziekenhuiszorg en hen een stem te geven in het ziekenhuisbeleid. Ze spreekt over haar eerste ervaringen, realisaties en het werkveld "as is". Ten slotte gaat ze in op de raakvlakken die er zijn tussen haar werkveld en de patiënt-ambassade van de UHasselt.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 17 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 


Lezing 3. Bewindvoering - op het raakpunt tussen geneeskunde en recht – Dhr. Walter Niewold

Walter Niewold is vrederechter te Hasselt en voormalig docent.

Bewindvoering is een maatschappelijk relevante materie op het raakpunt tussen de medische en de juridische discipline. Sinds 2014 is er nieuwe regelgeving hierover. Bewindvoering is een beschermregeling op maat die niet enkel betrekking kan hebben op beheer van gelden maar ook op het verblijf van de betrokkene, de zorg en uitoefening van zijn patiëntenrechten. Vrederechter Niewold gaat in op de rol van de verschillende partijen en onder meer die van de vrederechter. Ook de hulpverlening komt aan bod. Bij dit alles is in de mate van het mogelijke communicatie en overleg met de te beschermen persoon van essentieel belang.


Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 31 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht. 

Bijkomende informatie 

Bekijk en download hier de presentatie van dhr. Walter Niewold. 

Bekijk en download hier het document 'Omstandige geneeskundige verklaring' 

Bekijk en download hier het document 'Verzoekschrift aanstelling bewindvoering'

 

 

 

 


Lezing 4. Positieve Gezondheid en de nieuwe rol voor de ziekenfondsen – Dhr. Luc Van Gorp

Luc Van Gorp is voorzitter van de Christelijke Mutualiteit.

De CM gaat aan de slag met het concept 'positieve gezondheid'. Het zijn immers niet beperkingen of ziektes die iemands leven bepalen, wel de manier waarmee men daarmee omgaat. Luc Van Gorp licht het concept verder toe en gaat tevens in op de nieuwe rol voor de ziekenfondsen.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 7 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.  

Presentatie 

U kunt hier de presentatie van dhr. Luc Van Gorp bekijken en downloaden.  

 

 

 

Lezing 5. Euthanasie bij psychisch lijden - Prof. dr. Ariane Bazan en Prof. dr. Joris Vandenberghe

Prof. dr. Ariane Bazan is doctor in de Biologie en in de Psychologie. Ze is hoogleraar klinische psychologie en psychopathologie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en psychoanalytica in een privé-praktijk.

Prof. dr. Joris Vandenberghe is psychiater en psychotherapeut, verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de KULeuven, aan het Universitair Ziekenhuis en het Universitair Psychiatrisch Centrum van dezelfde universiteit.

Sinds 2015 protesteert Ariane Bazan publiekelijk tegen de wettelijke mogelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden. Het psychisch functioneren kent geëigende wetmatigheden. Bijgevolg kan volgens prof. Bazan bij psychisch lijden uitzichtloosheid nooit medisch worden vastgesteld. Dit is nochtans één van de voorwaarden om euthanasie te krijgen.

Joris Vandenberghe bekijkt de euthanasie-kwestie vanuit een psychiatrisch perspectief.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 21 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

 

 

OPGELET! De lezing van "Euthanasie bij psychisch lijden" op 22 november 2018 werd verplaatst naar donderdag 21 februari 2019.

 

 

22 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J. KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al meer dan 20 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek