Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Leerstoel Medische Ethiek 2019-2020

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2019-2020

 

Leerstoel Medische Ethiek
dokter Jules Knapen
cyclus 2019-2020

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

 


Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding MEDETH.”

 

Programma

De lezingen vinden plaats in auditorium H6 gebouw D, campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

 

Lezing

Datum

Topic

Spreker

1.

9 januari 2020

Uitdagingen van het gezondheidsbeleid

Dhr. Jo Vandeurzen

2.

30 januari 2020

De band tussen medische technologie en moraliteit

Mevr. Katleen Gabriëls

3.

6 februari 2020

Moet het eindelevensdebat op een nieuwe leest geschoeid worden?

Dhr. Willem Lemmens  

4.

20 februari 2020

Bewust omgaan met medische incidenten/complicaties

Mevr. Catherine Carton 

5.

5 maart 2020

De preventieve rol van de huisarts bij het herkennen van risicofactoren voor suïcidaal gedrag

Dhr. Bart Witvrouwen 

 

ProgrammadetailsLezing 1.  Jo Vandeurzen - Uitdagingen van het gezondheidsbeleid

 

Dhr. Jo Vandeurzen was gedurende 10 jaar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Sinds kort is hij voorzitter van de UHasselt en het ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant.

Dhr. Jo Vandeurzen spreekt o.a. over de huidige structuren in de opbouw en aanpak van de volksgezondheid: de zorgregio, de eerstelijnszones, de interdisciplinaire en multidisciplinaire aanpak. Daarnaast is er ruim de tijd om vanuit het publiek vragen te stellen.

Praktisch

 • Datum & tijdstip:  donderdag 9 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

  

 


Lezing 2. Katleen Gabriëls – De band tussen medische technologie en moraliteit 

 

Dr. Katleen Gabriëls is assistent professor in de filosofie aan Maastricht University en experte binnen het domein van ethiek en technologie.
Dr. Kathleen Gabriëls staat stil bij techniekethiek en meer in het bijzonder spreekt ze over de band tussen (medische) technologie en moraliteit.

 

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 30 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

 

 


Lezing 3. Willem Lemmens - Moet een eindelevensdebat op een nieuwe leest worden geschoeid?

 

Prof. dr. Willem Lemmens is gewoon hoogleraar ethiek en moderne wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.
Moet een eindelevensdebat op een nieuwe leest worden geschoeid? De laatste weken en maanden wordt dit debat vaak nogal gepolariseerd gevoerd in de dorpsstraat, wetstraat en media.
We stellen hierbij vast dat het eindelevensvraagstuk vaak verengd wordt tot louter 'pro' of 'contra' euthanasie. Het gaat echter over veel meer. Prof. dr. Willem Lemmens schetst het ruimere kader.


Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 6 februari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

 

 

 

 

 


Lezing 4. Catherine Carton - Bewust omgaan met medische incidenten/complicaties

Mevr. Catherine Carton was vijftien jaar actief binnen de farmaceutische industrie. Vandaag ondersteunt zij mensen en organisaties bij systeemtrauma.

Medische incidenten zijn de derde doodsoorzaak in de VS. De manier waarop hiermee wordt omgegaan is dan ook cruciaal. Het aantal betrokkenen bij zo’n traumatisch voorval wordt al te vaak onderschat. Er is dus zeker nood aan begrip en ondersteuning voor alle betrokken partijen.
Vanuit haar kennis en ervaring neemt mevr. Catherine Carton ons mee in een voordracht over third -, second - en first victim. Ze duikt verder de praktijk in door ons mee te nemen in haar persoonlijk verhaal. Een beoogd toekomstbeeld wordt toegelicht, een toekomst waar iedereen te winnen heeft.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 20 februari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

 

 

 

 

Lezing 5. Bart Witvrouwen - De preventieve rol van de huisarts bij het herkennen van risicofactoren voor suïcidaal gedrag

 

Dhr. Bart Witvrouwen is wetenschappelijk medewerker bij het VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) en verbonden aan de faculteit geneeskunde van de UGent.

Dhr. Bart Witvrouwen spreekt over de preventieve rol van de huisarts bij psychische problemen in het algemeen en suïcidaal gedrag in het bijzonder. Hij biedt hierbij een aantal handvaten aan voor risicoformulering.

Praktisch

 • Datum & tijdstip: donderdag 5 maart 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
 • Locatie: UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

 

 

 

 

22 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J. KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al meer dan 20 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek