Leerstoel Medische Ethiek Dr. Jules Knapen

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

Gratis lezingenreeks • Nederlandstalig


De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld.

Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. BE36 4532 5278 1181 met vermelding MEDETH.”

UHasselt corporate

Programma 2021-2022

Lezing 1 | 16/12/2021 | Hoe we de mens kunnen herontdekken | Luc Van Gorp

Dhr. Luc Van Gorp is voorzitter van de CM en geldt als invloedrijke stem in de gezondheidssector. Recent publiceerde Luc Van Gorp zijn boek 'Mensenmaat'. Daarin stelt hij dat de wereld waarin we leven de voorbije decennia een metamorfose heeft ondergaan. De pijlers waarop onze samenleving steunde, zijn afgebrokkeld. En dat hebben de ‘klassieke instituten’ aan zichzelf te danken. Of het nu de politiek, het onderwijs, de kerk of – ja ook – de gezondheidszorg is, een voor een hebben ze zich overgegeven aan het neoliberale denken dat alles altijd beter, sneller en efficiënter moet. Het resultaat is navenant.

Maar er is ook hoop. Want de mens zelf is fundamenteel niet veranderd. Die streeft nog altijd naar een gezond, gelukkig en zinvol bestaan, maar weet dat er naast vreugde en plezier ook lijden en verdriet is. Dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. En dat de volmaakte samenleving een utopie is. Hoe kunnen we die mens herontdekken? Luc Van Gorp wil via zijn boek en deze lezing aanzetten tot een andere manier van denken, zodat we weer gewoon meer mens kunnen zijn en volop levenskwaliteit ervaren.

Lezing 2 | 18/01/2021 | Terugblik en vooruitblik op het virus en onze omgang ermee | Prof. dr. Marc Van Ranst

Prof. dr. Van Ranst is viroloog en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is verbonden aan het Rega-instituut. Professor Van Ranst adviseert het Coronabeleid in ons land en is aldus tegelijk een bevoorrecht waarnemer en speler daarbinnen.

In zijn lezing gaat professor Van Ranst in op de samenwerking tussen politiek en wetenschap, over de weerbaarheid van onze samenleving en over hoe het nu verder moet met het virus en onze omgang ermee. De vragenronde zal allicht ook nieuwe themata aansnijden.

Lezing 3 | 08/03/2022 | Analyse van de voorbije periode met aandacht voor wederkerigheid en solidariteit | Prof. dr. Patrick Loobuyck

Prof. dr. Patrick Loobuyck is hoogleraar levensbeschouwing en politieke filosofie aan de Universiteit Antwerpen en verbonden aan het Centrum Pieter Gillis. Daarnaast is hij gastprofessor aan UGent. Als moraalfilosoof is hij een belangrijke stem in het publieke debat.

Van professor Loobuyck verscheen recent het boek ‘Met elkaar - Voor elkaar’. Tijdens deze lezing gaat hij in op de belangrijkste onderwerpen van het boek. Hij maakt een analyse van de voorbije periode waarbij de nadruk ligt op wederkerigheid en solidariteit.

Lezing 4 | 15/03/2022 | Pleidooi voor een ongewone gang van zaken | Prof. dr. Marc Noppen

Prof. dr. Marc Noppen is longarts en staat al 15 jaar aan het hoofd van het UZ Brussel. Hij is verbonden aan de faculteit geneeskunde en farmacie (VUB). Professor Noppen is alumnus van de UHasselt (1980) en geldt vandaag als één van de meest gezaghebbende stemmen in de ziekenhuissector.

Professor Noppen publiceerde recent het boek ‘Gewoon Anders – een vurig pleidooi voor een ongewone gang van zaken’. Tijdens deze lezing spreekt hij over de COVID-19 kliniekervaringen van personeel en patiënten, over de systeemfouten van onze gezondheidszorg, maar vooral ook over wat er moet gebeuren om dit te verbeteren. Ook de LT-aanpak van de pandemie de volgende vijf jaar passeert de revue.

Accreditering

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Praktisch

Lezing 1 en 2 worden enkel online aangeboden.

Lezing 3 en 4 vinden hybride plaats op voorwaarde dat dit mogelijk is volgens de dan geldende coronamaatregelen. Dit betekent dat je de lezingen ofwel online ofwel op de campus kan volgen (Campus Diepenbeek, gebouw D, aula H6 of H2).
Bij je inschrijving kan je aangeven hoe je de lezing(en) wenst volgen.

De lezingen starten om 20.00 en eindigen om 22.00 uur.

Indien je kiest om de lezing digitaal te volgen dan ontvang je de dag vóór de lezing een link waarmee je de lezing online kan volgen.

Gelieve onze website enkele dagen voor de lezing te raadplegen voor de actuele info.

Vragen?

Marleen Missotten

Marleen Missotten

Inschrijven

Deelname aan onze lezingen Medische Ethiek is gratis.

Graag vragen we om in te schrijven via het online inschrijfformulier.

Geschiedenis

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

Jules Knapen

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al meer dan 20 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek