Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS INFORMATICA

Roadmap to robotics: Physical computing en meer adhv de micro:bit en de Raspberry Pi

Een micro-controller, een arduino, een raspberry pi, een lego mindstorm, een micro:bit, … de lijst van ontwikkelboardjes die het mogelijk maken om op een creatieve manier interactieve systemen te ontwerpen, te bouwen en te programmeren wordt steeds langer en toegankelijker.


In deze workshop gebruiken we de micro:bit een ontwikkelboardje van minder dan 20 euro per stuk. We starten met een overzicht van de standaard onboard kenmerken (LEDs, buttons, pins, sensors, communication,…).
Daarna kijken we hoe we de micro:bit kunnen programmeren. Dit kan standaard op twee manieren: blockbased of met Python.

Door code te ontwikkelen koppelen we de input van sensoren aan de output van actuatoren. Aan de hand van kleine projectjes tonen we vervolgens verschillende toepassingen (bijvoorbeeld hoe je de middelpuntvliedende kracht kan bepalen door een microbit te bevestigen aan een draaiend fietswiel). Daarna kan de creativiteit zegevieren.
Het programma bespreken we in overleg met de leerkracht en stemmen we af op de groep. 

  • Voor wie: leerlingen uit de tweede of derde graad SO, max. 25 leerlingen
  • Data: op aanvraag, 3 lesuren
  • Locatie: klaslokaal in school (computerlokaal + beamer)
  • Benodigdheden: computer met internetbrowser voor elke leerling
  • Contactpersoon: Thijs Vandenryt, thijs.vandenryt@uhasselt.be

 


Het algoritme ontraadseld (SMA)

Het aanbevelingsalgoritme van Netflix, het rankingalgoritme van Google, het GPS-algoritme, de algoritmes van Facebook en Twitter voor het samenstellen van jouw persoonlijke tijdlijn,… de lijst is eindeloos en toch weten velen niet wat een algoritme juist is.
In deze workshop komen verschillende algoritmes aan bod en we tonen hoe algoritmes  specifieke problemen oplossen. Aan het Nobelprijswinnende “Stable Marriage Algoritme” (SMA) besteden we meer aandacht.

Het SMA is een oplossing voor een gekend toewijzingsprobleem uit de wiskunde, de economie en de informaticawetenschappen. Het SMA heeft als doel partners aan elkaar te koppelen op zo’n manier dat er “stabiele” relaties ontstaan.

Het voordeel van het SMA is dat het voor iedereen toegankelijk is (er komt geen wiskunde aan te pas), dat je het zelf handmatig kan uitvoeren of door de computer, dat je kan bewijzen dat het werkt, dat je de efficiëntie vrij makkelijk kan inschatten EN … dat er een belangrijke levensles uit voortkomt.

We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van een praktisch voorbeeld. Je voert het algoritme eerst zelf handmatig uit vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing komen.

Het SMA toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn. 

  • Voor wie: leerlingen derde graad SO, tweede graad is mogelijk afhankelijk van de voorkennis, max. 25 leerlingen
  • Data: op aanvraag, 2 lesuren
  • Locatie: klaslokaal in school (geen computerlokaal, wel beamer)
  • Contactpersoon: Thijs Vandenryt, thijs.vandenryt@uhasselt.be