Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS INFORMATICA


Workshop : “Start to program”

De opleiding Informatica van UHasselt ontwikkelde een Nederlandstalige, online videotutorial met bijhorende oefeningen voor de programmeertaal Python 3, die het voor iedereen mogelijk maakt om te leren programmeren.
In deze workshop tonen we leerlingen hoe ze hiermee zelfstandig aan de slag kunnen.

Deze videotutorial behandelt oa:

 • input/print en andere functies
 • het if/else statement
 • gebruik van for- & while-lussen
 • werken met de datatypes getallen, strings, lijsten, sets & dictionaries

In deze gratis videotutorial komt alles aan bod wat je moet weten over Python3. De video's kan je bekijken via ons youtube-kanaal.

Bij de online video tutorial horen ook oefeningen/opdrachten. Deze zijn eveneens voor iedereen online en gratis toegankelijk (via de website repl.it).  De oefeningen worden automatisch gecontroleerd via "input-output matching" waarna men de voorbeeldoplossing kan bekijken.

De video’s en oefeningen kunnen zowel zelfstandig als in een klascontext gebruikt worden.  (Het volstaat dat de leerkracht als coach optreedt voor de leerlingen. De vlotte leerlingen kunnen volledig autonoom werken.)

Klassen/scholen die dit wensen kunnen een workshop volgen waarbij dit materiaal wordt voorgesteld en waar er een vliegende start wordt gemaakt.

 • Voor wie: leerlingen uit de tweede of derde graad SO, max. 30 leerlingen
  (leerlingen dienen over een computer/laptop te beschikken)
 • Data: op aanvraag, 2 lesuren
 • Locatie: UHasselt of in de eigen school
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

 

Workshop : “Roadmap to robotics: Physical computing en meer a.d.h.v. de micro:bit”

Een micro-controller, een arduino, een raspberry pi, een lego mindstorm, een micro:bit, … de lijst van computerplatformen die het mogelijk maken om op een creatieve manier objecten te ontwerpen, te bouwen en te programmeren wordt steeds langer en toegankelijker.

In deze workshop gebruiken we de micro:bit, een betaalbaar platform. We starten met een overzicht van de standaard onboard kenmerken (LEDs, buttons, pins, sensors, communication, …). 
Daarna kijken we hoe we de micro:bit kunnen programmeren. Dit kan standaard op twee manieren: blockbased of met Python.

Door code te ontwikkelen koppelen we de input van sensoren aan de output van actuatoren. Aan de hand van kleine projecten tonen we vervolgens verschillende toepassingen (bijvoorbeeld hoe je de middelpuntvliedende kracht kan bepalen door een microbit te bevestigen aan een draaiend fietswiel). Daarna kan de creativiteit zegevieren.

Het programma bespreken we in overleg met de leerkracht en stemmen we af op de groep.

 • Voor wie: leerlingen uit de tweede of derde graad SO, max. 30 leerlingen
 • Data: op aanvraag, 4 lesuren
 • Locatie: UHasselt of in de eigen school
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be 

 

Workshop : “Het algoritme ontraadseld”

Het aanbevelingsalgoritme van Netflix, het rankingalgoritme van Google, het GPS- algoritme, de algoritmes van Facebook en Twitter voor het samenstellen van jouw persoonlijk tijdlijn,… de lijst is eindeloos en toch weten velen niet wat een algoritme juist is.
In deze workshop werken we rond één specifiek algoritme, namelijk het Nobelprijswinnende Stable Marriage Algorithm (SMA).

Het SMA is een oplossing voor het toewijzingsprobleem dat men kent in wiskunde, economie en informaticawetenschappen. Het SMA heeft als doel partners aan elkaar te koppelen op zo’n manier dat er stabiele relaties ontstaan.

Het voordeel van het SMA is dat het voor iedereen toegankelijk is (er komt geen wiskunde aan te pas), dat je het zelf handmatig kan uitvoeren of door de computer, dat je kan bewijzen dat het werkt, dat je de efficiëntie vrij makkelijk kan inschatten EN … dat er een belangrijke levensles uit voortkomt.

We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van een praktisch voorbeeld.  Je voert het algoritme eerst handmatig uit vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing te komen.

Deze workshop toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn.

 • Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 30 leerlingen
 • Data: op aanvraag, 2 lesuren
 • Locatie: UHasselt of in de eigen school
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

 

Workshop : “Studiekeuze in digitale tijden”

Tijdens deze interactieve workshop informeren we scholieren over de opkomst van recente technologie (waaronder robots en artificiële intelligentie) en de mogelijke impact hiervan op de samenleving en hun persoonlijk leven. We kijken naar de impact, de snelheid en de versnelling waarmee technologische doorbraken gebeuren en naar de mogelijke gevolgen daarvan op specifieke domeinen die belangrijk kunnen zijn bij hun studiekeuze. Uiteraard is er hierbij aandacht voor de fundamentele rol van de computer en informatica.

Deze sessie is bedoeld voor alle leerlingen van de derde graad, onafhankelijk van hun studierichting.
Het verloop van de sessie: 


 • Studiekeuze is belangrijk, zeker als men ernaar streeft om een hele loopbaan lang relevant te blijven.
 • Aan de hand van actuele krantenartikelen stellen de jongeren vast dat de digitale transitie een reëel gegeven is en dat het grote impact heeft op de samenleving.
 • We tonen aan dat de personaliteiten/bedrijven, die anno 2018 grote invloed hebben op ons persoonlijk leven en op de samenleving, pas in de laatste twee decennia ontstonden.
 • We laten zien hoe zeer technologie de samenleving veranderde in de laatste honderd jaar en stellen vast dat deze veranderingen alsmaar sneller en ingrijpender zijn.
 • Aan de hand van de meest recente technologische doorbraken, bieden we een blik op de toekomst voor een aantal domeinen (o.a. logistiek, gezondheid, milieu, energie, economie).
 • We concluderen dat de digitale transitie bedreigingen en opportuniteiten in zich draagt, en dat het een omgevingsfactor is die meegenomen kan worden in een studiekeuzeproces.  
 • Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 80 leerlingen
 • Data: op aanvraag, 2 lesuren
 • Locatie: de eigen school
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

Gelieve bij de opmerkingen te vermelden als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.