Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Moving forward met gis en gps 

Zelfs tijdens de lockdown waren we getuige van ontwikkelingen in mobiliteit en IT! Elon Musk lanceerde nog eens 60 satellieten (zichtbaar met het blote oog) en wil – met zijn in totaal 12.000 satellieten - de hele wereld voorzien van supersnel internet vanuit de ruimte (lees: zelfrijdende auto’s).
Tijdens deze (online) workshop maken de leerlingen kennis met het geografisch informatiesysteem (gis) en het global positioning system (gps).
Via een stellingenspel komen de leerlingen alles te weten over het ontstaan, de werking en de toepassingen van gis en gps.


Vervolgens leren de leerlingen op de UHasselt campus of in de omgeving van de school (in groepjes) navigeren met een gps en maken zij gebruik van gps-gebaseerde technologieën, zoals de app: route2school. Met deze app nemen de leerlingen tijdens het navigeren foto’s van knelpunten en andere verkeersgerelateerde items.
In het derde deel van de workshop bewerken de leerlingen achter de computer - op een speciale gis-gebaseerde website - de verplaatsingen, foto’s en opdrachten die zij uitvoerden op de campus of schoolomgeving en maken zo zelf een bereikbaarheidskaart van de campus/ school.

*Locatie:
-  Campusmodule - Universiteit Hasselt
-  Klasmodule - School

Duur: 2 à 2.5 uur

Praktische informatie voor de leerkracht  (lesmateriaal)


Safety First! Afleiding in het verkeer

Safety First! In deze interactieve workshop schetsen wij eerst een ruimer kader van mobiliteit en verkeers(on) veiligheid. We kijken hierbij zowel naar de Vlaamse, Belgische en internationale context en maken een onderscheid in het profiel van een bestuurder: leeftijd, geslacht, vervoersmiddel…
In een tweede luik gaan uw leerlingen via een uitdagende quiz dieper in op een aantal volkswijsheden en clichés met betrekking tot alcohol en de gevaren van gsm gebruik in het verkeer. Ben je nu meer dronken van whisky dan van bier? Wat kan je doen om sneller nuchter te worden? Vanaf wanneer beïnvloedt alcohol je rijgedrag? Wat is alcohol en wat gebeurt er als je met een rietje drinkt? Is sms’en achter het stuur gevaarlijker dan rijden onder invloed?
Tot slot ontdekken de leerlingen in het derde luik hoe het voelt om dronken achter het stuur te zitten in de rijsimulator of om al rijdend sms'en te versturen. Ze testen hun reactievermogen met lampjes. Ook leggen ze 'in dronken toestand' een hindernissenparcours af met promillebrillen.

In deze workshop ondervinden jongeren dus aan den lijve wat de impact van hun verkeersgedrag is op hun verkeersveiligheid.

*Locatie:
-  Campusmodule - Universiteit Hasselt: rijsimulator, reactievermogen tester en promillebrillen - 
Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1, 3590 Diepenbeek
-  Klasmodule - School: promillebrillen. App om het reactievermogen te testen beschikbaar 
Duur: 2 à 2,5 uur

Praktische informatie voor de leerkracht (lesmateriaal)

 

'Duurzaam Verkeren': verkeers(on)leefbaarheid… voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip

In deze workshop bekijken we de verkeers(on)leefbaarheid aan de hand van de begrippen: barrièrewerking, oversteekbaarheid, sluipverkeer, verkeersdruk en mobiliteitsbeleid en stellen de leerlingen aan de hand van een buitenopdracht met een speedgun, geluidsmeter en meetwiel zelf een verkeersleefbaarheidsindex op.

De groeiende vraag naar mobiliteit vraagt ook aandacht voor het leefmilieu, zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. Het begrip verkeersleefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen, speelt lokaal als regionaal af, binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de universiteitscampus de boosdoener, terwijl voor de ander de oversteekbaarheid bij de campus uiterst belangrijk is. De handelaar in de buurt bekijkt al die auto’s van studenten als potentiële klanten, maar andere klanten en buurtbewoners winkelen liever in een autovrij centrum. En de wegbeheerder? Die constateert dat de verkeersdruk aanvaardbaar is, maar dat het parkeren tot overlast leidt.

Hoe leefbaar is uw schoolomgeving en hoe leefbaar is de campus van de Universiteit Hasselt. Ontdek het tijdens deze workshop.

*Locatie: 
-  Campusmodule - Universiteit Hasselt: speedgun, meetwiel, geluidsmeter
-  Klasmodule - School: app om snelheden en geluid te meten zijn beschikbaar

Duur: 2 uur  

 

Mobiliteit, mee met de tijd

Het beweegt op het vlak van mobiliteit. Of net niet, want tot voor Corona stonden we stil. Nu hebben veel Belgen de fiets her(ontdekt). Dus ook vandaag kunnen we ons nauwelijks inbeelden hoe snel en radicaal de wereld de volgende jaren zal veranderen.

In deze korte lezing, proberen we een beeld te scheppen van mobiliteit doorheen de tijd. Daarvoor keren we eerst terug in de tijd. Dan blikken wij vooruit: Wat wordt het vervoersmiddel van de toekomst? Hoe organiseren we het het openbaar vervoer? Hoe lossen we de files op? Hoe verzoenen we de economie en het aspect duurzaamheid?
Een beetje meer elektrisch, een beetje meer rekeningrijden, een beetje minder autogebruik.
De steeds groeiende vraag naar mobiliteit moet gecombineerd worden met aandacht voor het leefmilieu, zonder hierbij de sociale en economische functies van mobiliteit te ondermijnen.

*Locatie: 
-  Campusmodule - Universiteit Hasselt
-  Klasmodule - School

Duur: in samenspraak af te spreken 

 

 • Voor wie: max. 20 leerlingen derde graad ASO en TSO met minimum 4 uur wiskunde 
 • Data: op aanvraag
 • *Locatie, we bieden verschillend mogelijkheden aan:
  -  op de campus (afhankelijk van de corona maatregelen): buiten workshop met een bubbelklas.
  -  klasmodule bij u op school mét een begeleider van mobiliteitswetenschappen
  -  online klasmodule waarbij een begeleider mobiliteit online de theorie geeft
  -  klasmodule voor en door de leerkracht.
  Deze mogelijkheden in samenspraak en afhankelijk van de uitleenmogelijkheden van het materiaal zoals promillebrillen, speedguns,…
  De presentaties zijn beschikbaar voor leerkrachten
 • Contactpersoon: Virginie Claes, virginie.claes@uhasselt.be

Gelieve bij de opmerkingen te vermelden als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.