Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LESMATERIAAL CHEMIE

Virtueel leerplatform chemie SO2HO

SO2HO is een virtueel leerplatform dat jongeren uit het (voor)laatste jaar secundair onderwijs helpt om hun kennis van chemie op te frissen en bij te werken. SO2HO kan door scholen gebruikt worden in klasverband tijdens een les, bij remediëring of bij de voorbereiding op het toelatingsexamen arts.

Voor meer info, klik hier.

 

Chemie en industrie

Kunststoffen, is een practicum voor leerlingen van het secundair onderwijs in klasverband. 

Link naar het lesmateriaal (versie juni 2020)

 

Nano-chemie: kleine deeltjes, grote toepassingen

Dit practicum is een eerste kennismaking voor leerlingen uit het secundair onderwijs met nanowetenschappen. Nanowetenschap ("nanoscience") is het gebied van interdisciplinaire wetenschappen die de speciale fenomenen bestuderen die optreden als objecten in tenminste één dimensie een grootte hebben tussen 1 nm en 100 nm. 

Link naar het lesmateriaal (versie juni 2020)

 

ARCHIEF: Lesmateriaal dat nog ter beschikking blijft.

Chemie en voeding 

"Voeding" is een project waarin de verschillende aspecten van voeding aan bod komen. De verschillende modules zijn zodanig uitgebouwd dat ze een waardevol instrument zijn als zelfstudiepakketten.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en leven

 

Chemie met de grafische rekenmachine

 • Kennismaking met de TI-84 Plus
 • Exotherme en endotherme reacties
  Meten van temperatuurveranderingen tijdens een chemische reactie
  Geleidbaarheid van oplossingen
 • Zuur-base titratie
  Titratie van een dibasisch zuur met een sterke base
 • Wet van Lambert-Beer
  Experimentele bepaling van de concentratie van een NISO4-oplossing.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en technologie

Een geautomatiseerde zuur-base titratie met behulp van LabviewTM.