Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Toegepaste economische wetenschappen


Toegepaste economische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

In de masteropleiding in de TEW kun je kiezen uit één van deze vier afstudeerrichtingen: Accountancy en financiering, Beleidsmanagement, Innovatie en Ondernemerschap en Marketing.

1. Accountancy en financiering

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track. In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt dan ook tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). De auditwereld is dan ook een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie. In de finance track leer je onder andere hoe geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt dan ook een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.

2. Beleidsmanagement

Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, milieuvervuiling… Het zijn topics waarmee niet enkel de overheid, maar ook bedrijven worden geconfronteerd. Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben de overheid en de bedrijven nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

3. Innovatie en ondernemerschap

De ondernemingen van vandaag, zowel in de profit- als in de socialprofitsector, vragen meer academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ nodig. Organisaties van vandaag moeten snel en flexibel inspelen op veranderingen, zowel in de externe als in de interne omgeving. Dit geldt zowel voor multinationals als voor familiebedrijven, KMO’s en overheidsorganisaties. Deze veranderingen vragen van het management een  proactieve vertaling naar innovatieve systemen en structuren, en naar een innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen ‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

4. Marketing

De master TEW met afstudeerrichting Marketing is de marketingstrateeg: je begrijpt, ontwerpt en stuurt een klantgerichte bedrijfsstrategie. De afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde marketing en gaat in op waardecreatie voor de klant, het bedrijf en de maatschappij. Je krijgt onder meer inzicht in het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën, het verzamelen en gebruiken van marketinginformatie, het doorgronden van keuzes in een business-to-consumer en een business-to-business context, alsook in een internationale context. De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.