Logo UHasselt

menu

Toegepaste economische wetenschappen


Toegepaste economische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

In de masteropleiding in de TEW kun je kiezen uit één van deze vier afstudeerrichtingen: Accountancy en financiering, Beleidsmanagement, Innovatie en Ondernemerschap en Marketing.

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track. In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt. Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt dan ook tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). De auditwereld is dan ook een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie. In de finance track leer je onder andere hoe geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt dan ook een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.

Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, milieuvervuiling… Het zijn topics waarmee niet enkel de overheid, maar ook bedrijven worden geconfronteerd. Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben de overheid en de bedrijven nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

De ondernemingen van vandaag, zowel in de profit- als in de socialprofitsector, vragen meer academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ nodig. Organisaties van vandaag moeten snel en flexibel inspelen op veranderingen, zowel in de externe als in de interne omgeving. Dit geldt zowel voor multinationals als voor familiebedrijven, KMO’s en overheidsorganisaties. Deze veranderingen vragen van het management een  proactieve vertaling naar innovatieve systemen en structuren, en naar een innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen ‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

De master TEW met
afstudeerrichting Marketing
is de marketingstrateeg: je
begrijpt, ontwerpt en stuurt een
klantgerichte bedrijfsstrategie.
De afstudeerrichting vertrekt van
waardegebaseerde marketing
en gaat in op waardecreatie
voor de klant, het bedrijf en de
maatschappij. Je krijgt onder
meer inzicht in het ontwerpen van
effectieve marketingstrategieën,
het verzamelen en gebruiken
van marketinginformatie, het
doorgronden van keuzes in een
business-to-consumer en een
business-to-business context, alsook
in een internationale context. De
afstudeerrichting marketing vormt
daardoor een optimale basis
voor een loopbaan in een grote
verscheidenheid van marketingen
managementfuncties in alle
mogelijke sectoren.