Masteropleiding industriële wetenschappen - UHasselt

Masteropleiding industriële wetenschappen

Elke bachelor, met eventuele optie, geeft rechtstreeks toegang tot één bepaalde masteropleiding. Soms is het nog mogelijk om in te stromen in een andere masteropleiding, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in deze masteropleidingen.

De masteropleidingen van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen zijn sterk praktijkgericht. Je zult veel tijd doorbrengen in een labo, nauw samenwerken met het bedrijfsleven en actief deelnemen aan toegepast onderzoek in ondermeer het Technologiecentrum op campus Diepenbeek.

Master in de industriële wetenschappen:Master in de industriële wetenschappen: biochemie

Als master in de industriële wetenschappen: biochemie ontrafel je de geheimen van het leven zelf om deze te gebruiken in de industrie. Kan je het overlevingsmechanisme van schimmels op toxische grond toepassen in saneringsprocessen? Hoe ontwikkel je een snelle en betrouwbare test voor de diagnose van een levensbedreigende ziekte als hersenvliesontsteking en hoe valideer je deze test dan? Hoe recycleer je organisch afval tot een hoogtechnologische grondstof of tot duurzame bio-energie? Kortom, als master biochemie stomen we je klaar voor research, ontwikkeling, controle en management in de industrie met als specialiteit: voeding, fermentatie en industriële biochemie, moleculaire biologie en genetische technieken. Je kan daarmee terecht in een waaier van sectoren zoals voeding, milieu, de farmaceutische sector en de biotechnologie.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

In deze opleiding verdiep je je in de kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten. Belangrijk is dat je onder begeleiding, individueel of in teamverband, bouwtechnische problemen in kaart brengt en op een innovatieve manier oplost. Communicatieve en managementvaardigheden vullen je technische kennis verder aan. Werf- en bedrijfsbezoeken, real life casestudies en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven.

Deze veelzijdige opleiding geeft je meteen de perfecte basis om aan de slag te gaan in de bouwsector als: stabiliteitsingenieur, werfleider/projectleider, ontwerpingenieur, raadgevend ingenieur, onderzoeker, enz.


Flyer (.pdf) 


Master in de industriële wetenschappen: chemie

Als master in de industriële wetenschappen: chemie zorg je ervoor dat de industriële processen efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Je zoekt naar duurzame alternatieven voor oude, petroleumgebaseerde productieprocessen. Je gaat na hoe industriële reststromen gerecycleerd kunnen worden tot hoogwaardige grondstoffen. De kneepjes van het vak leer je in opleidingsonderdelen zoals industriële procestechnologie, reactorkunde, milieutechnologie, organische chemie, chemisch ontwerpen en kunststoffen.

Als master in de industriële wetenschappen chemie kan je terecht komen in een waaier van bedrijven en sectoren (petrochemie, kunststoffen, farmacie, fijnchemie, milieu, ...) en dit zowel in research, ontwerpals productieafdelingen, in analyse- en controlelaboratoria. Maar ook consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van microturbines tot windmolens, van ligfiets tot airbus, van heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot biosensor, van micro-positionering tot volautomatische koetswerkassemblage. Als ingenieur elektromechanica realiseer je vandaag de producten en processen van morgen. Naargelang je interesse geef je zelf invulling aan je ingenieursprofiel van technologisch expert tot bedrijfsmanager. Naast productiebeheer, zijn de pijlers van de opleiding elektromechanica energieconversie en mechanisch ontwerp. Energieconversie richt zich op alle aspecten van energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrijvingen en automatisatie tot thermische centrales of verbrandingsmotoren. Mechanisch ontwerp is een cyclus die start bij een concept dat vorm krijgt in een grafisch ontwerp. Dat ontwerp resulteert via materiaalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in een afgewerkt geheel.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: energie

De ontwikkeling van duurzame energiesystemen en een aanhoudende automatisering en innovatie zijn twee belangrijke ingrediënten voor de verdere uitbouw van de welvaart binnen onze samenleving. De master in de industriële wetenschappen: energie, met afstudeerrichtingen automatisering en elektrotechniek, bouwt verder op de bachelor met afstudeerrichting elektromechanica en legt de inhoudelijke accenten binnen de vakdomeinen automatisering enerzijds en elektrotechniek en thermodynamica anderzijds. Thema’s die aan bod komen, zijn aandrijftechnieken, industriële netwerken, visualisatie, planning en optimale beheersing van energie, het automatiseren, controleren en beheersen van systemen en processen, mechatronisch ontwerp, energetische doorlichting, duurzame energieproductie, intelligente en optimale energieverdeling, efficiënt energiegebruik...Dit alles met aandacht voor praktijk, technologie, veiligheid en ondernemingszin. Als industrieel ingenieur energie ontwerp, ontwikkel, beheer en automatiseer je processen en (energie) systemen en help je mee de uitdagingen van morgen te realiseren.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Elektronica en ICT zorgen continu voor vooruitgang. De moderne mens is omringd door hoogtechnologische toepassingen en we kunnen én willen niet meer zonder. Smartphones, Internet-of-things, tablets, cloud toepassingen, gps, bluetooth, embedded systems, OLED’s, nano-chips, biosensoren... overal zit slimme elektronica en software in. Het zijn slechts enkele‘ topics’ waarmee je tijdens je masteropleiding in aanraking komt. De kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de masteropleiding kun je direct toepassen in de praktijk. In de opleiding ligt de nadruk onder meer op elektronische technologie, embedded software, analoge en digitale schakelingen en systemen, ICT-ontwerpmethodieken, cloud toepassingen en geavanceerde meettechnieken... Je masterproef is een technologisch project dat voortvloeit uit je stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling. Onze studenten participeren in verscheidene projecten in de industrie, de zorgsector, telecom,enz.... Als industrieel ingenieur elektronica-ICT, kun jij bijdragen aan het gemakkelijker en aangenamer maken van het leven.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

Wil jij meehelpen aan het ontwikkelen van innovaties binnen medisch-nucleaire technieken, reactortechnologie, meettechnieken of milieutechnologie voor controle emissies of zuiveren van industriële sites? Als stralingsdeskundige verplegers, artsen, arbeiders uit verschillende sectoren en douaniers ondersteunen bij opsporen en veilig werken met bronnen en de controle van industriële installaties? Kies een gevarieerde carrière binnen nucleaire technologie! Innovaties in de nucleaire sector zijn in volle ontwikkeling: de ontwikkeling van een nieuwe generatie veiligere kernreactoren in België die tegelijk het radioactief afval aanpakken. Ingenieurs ontwikkelen oplossingen voor beheer en aanpak van radioactief afval en verontreinigde terreinen. Kernfusiereactoren en deeltjesversnellers zijn paradepaardjes van wetenschappelijke vooruitgang. Stralingsbescherming voor astronauten is noodzakelijk voor toekomstige ruimtereizen. Nieuwe vormen van radiotherapie worden geïmplementeerd bij de behandeling van kankers.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

Elk bedrijf in elke sector wordt wel geconfronteerd met de vraag hoe producten het best te verpakken, beschermen en transporteren. Deze masteropleiding focust dan ook op het brede gamma van verpakkingsmaterialen en op de onderzoeksmethoden om de eigenschappen van deze materialen te meten en optimaliseren. Daarnaast is er aandacht voor automatisering en productietechnieken in de voedings-, farmaceutische, chemische en logistieke sector. Een verpakkingsingenieur denkt zowel nationaal als internationaal en maakt hierbij gretig gebruik van zijn logistieke kennis en van zijn inzichten in diverse milieuaspecten. Omdat de verpakking fungeert als eerste contact met de consument, vormt ook design een belangrijke pijler van de opleiding. Via diverse stages, bedrijfs- en beursbezoeken en contacten met het VerpakkingsCentrum, proef je ook van het werkveld, waar je de theorie meteen kunt toetsen aan de praktijk.


Flyer (.pdf)