Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER RECHTEN

De masteropleiding in de rechten neemt twee jaar in beslag. Ze bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van onze afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht. Het gemeenschappelijke deel omvat 30 studiepunten, elke afstudeerrichting omvat 42 studiepunten. Het vrije keuzeluik omvat 24 studiepunten. Je masteropleiding afronden, doe je met een masterproef van 24 studiepunten.

De masteropleiding Rechten werd in 2014 gevisiteerd. Het mooie resultaat van deze visitatie kan u in het visitatierapport lezen. De panelsamenstelling kan u hier terugvinden.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijke deel van de masteropleiding heeft een publiekrechtelijke oriëntatie, met opleidingsonderdelen als Recht en samenleving en Rechtsbescherming tegen de overheid. Deze focus komt ook terug in het onderzoek van de faculteit Rechten.

Recht en samenleving is een sociologisch en politicologisch opleidingsonderdeel waarin je onder andere de leidende rol van de politiek in een democratische rechtsstaat analyseert. In het opleidingsonderdeel Rechtsbescherming tegen de overheid verwerf je een gedegen algemene kennis van de (preventieve) rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, een grondige kennis van administratieve en juridische beroepen tegen overheidsbeslissingen en een grondige kennis van de bevoegdheden van de administratieve rechtscolleges.

Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met de opleidingsonderdelen Insolventierecht en Private International Law en Onderhandelen en bemiddelen. Onderhandelen en bemiddelen spitst zich toe op het belang van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

 

De afstudeerrichting Overheid en recht is sterk verbonden met een van de segmenten op de arbeidsmarkt waar een duidelijke nood is aan juristen: de overheid en de social profitsector. De overheid vraagt almaar meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige medewerkers om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen en de vergrijzing van het overheidspersoneel kwalitatief op te vangen. Ondernemingen en verenigingen hebben door toenemend overheidsoptreden dan weer behoefte aan juristen die beslagen zijn in publiekrecht. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn onder andere Grondige studie bestuursrecht, Grondige studie fiscaal recht, Grondige studie staatsrecht, Omgevingsrecht, Overheidsfinanciën, States and Markets, en Law and state.

De afstudeerrichting Rechtsbedeling biedt je een brede, algemene vorming die de verschillende aspecten van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. De prominentste beroepen waarop deze afstudeerrichting je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch adviseur en magistraat. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn onder andere Grondige studie personen- en samenlevingsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Vermogensrecht, Advanced Social Law, Criminal Law in Action, Consumentenrecht en International Business Law.

In beide afstudeerrichtingen focus je op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en -oplossing, niet alleen binnen maar vooral ook buiten de rechtbank. Resultaatsgerichte strategieën bij het oplossen van juridische problemen en een specifiek opleidingsonderdeel over onderhandelen en bemiddelen komen aan bod. Je leert dus ook zelf vaardigheden ontwikkelen om deze beginselen toe te passen.