Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER RECHTEN

Je masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten en neemt twee jaar in beslag. Ze bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van onze afstudeerrichtingen: Rechten en Overheid en recht. Het gemeenschappelijke deel omvat 42 studiepunten en elke afstudeerrichting 54 studiepunten. Het vrije keuzeluik omvat 24 studiepunten. In beide afstudeerrichtingen focus je op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en -oplossing, niet alleen binnen maar vooral ook buiten de rechtbank.

Overheid en recht

De afstudeerrichting Overheid en recht is sterk verbonden met een van de segmenten op de arbeidsmarkt waar een duidelijke nood is aan juristen: de overheid en de social profitsector. De overheid vraagt steeds meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige juristen om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen en de vergrijzing van het overheidspersoneel kwalitatief op te vangen. Ondernemingen en verenigingen hebben door toenemend overheidsoptreden dan weer behoefte aan juristen die beslagen zijn in publiekrecht. Ook vanuit de advocatuur is er veel vraag naar juristen met een publiekrechtelijke achtergrond. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn onder andere Grondige studie bestuursrecht, Vermogensfiscaliteit, Grondige studie staatsrecht, Omgevingsrecht, Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Law and Economics en Law and Power.

Rechten

De afstudeerrichting Rechten biedt je een brede, algemene vorming die de verschillende aspecten van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen tussen twee specialisatietracks, namelijk 'Private' en 'Corporate'. De specialisatietrack Private focust zich vooral op familie, samenleving, procedures en contracten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Vermogensfiscaliteit, Schadevergoedingsrecht, Strafrecht in actie, Familie en vermogen, Consumentenrecht, Vermogensrecht en Jeugdrecht en Kinderrechten. De specialisatietrack Corporate focust zich vooral op sociaal-economische aspecten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Advanced employment law, Schadevergoedingsrecht, Law and Economics, Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Consumentenrecht, Vermogensrecht en International business law. De prominentste beroepen waarop de afstudeerrichting Rechten je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch adviseur en magistraat.

 

*De masteropleiding Rechten werd in 2014 gevisiteerd. Het mooie resultaat van deze visitatie kan u in het visitatierapport lezen. De panelsamenstelling kan u hier terugvinden.