Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Meer inzetten op trajectcontroles

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MEER INZETTEN OP TRAJECTCONTROLES

Vlaanderen treft tal van maatregelen om snelheidsovertredingen tegen te gaan. Sinds 2004 plaatste Vlaanderen onbemande camera’s naast autosnelwegen en later installeerde het trajectcontrolesystemen. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht IMOB of de controlesystemen het snelheidsgedrag positief beïnvloeden en de verkeersveiligheid bevorderen. De onderzoekers vergeleken de snelheid en het aantal ongevallen voor en na de plaatsing van de maatregelen.

IMOB analyseerde drie locaties met onbemande snelheidscamera’s en twee locaties met een trajectcontrolesysteem. De snelheid werd op verschillende afstanden van de losse camera’s en de trajectcontrole gemeten. De onderzoekers hebben de snelheden op vergelijkbare plaatsen gemeten om invloeden van andere variabelen uit te sluiten. Dat kunnen weersomstandigheden (bv. regen, fel zonlicht, ijzel) of ingevoerde verkeersveiligheidsmaatregelen (bv. sensibiliseringscampagnes) zijn.

 

Trajectcontrolesystemen verhogen de verkeersveiligheid op autosnelwegen meer dan onbemande camera’s
Beide controlesystemen lieten de snelheid ter hoogte van de maatregel gevoelig dalen. Bij snelheidscamera’s daalde de snelheid met gemiddeld 4km/u, terwijl bestuurders bij een trajectcontrole gemiddeld 5km/u trager reden. De onderzoekers stelden wel grote verschillen vast in de zones voor en na de maatregel.

Bij onbemande camera’s valt het V-snelheidsprofiel op. Bestuurders remmen net voor de camera abrupt af en versnellen weer, wanneer ze er voorbij zijn. Bij een trajectcontrole houden bestuurders eerder een gelijkmatige snelheid aan. Daarnaast daalde het aantal snelheidsovertreders en zware overtreders bij een trajectcontrole gemiddeld met 72% en 85%. Bij snelheidscamera’s bedroeg dit 53% respectievelijk 61%. Bovendien stijgt het aantal kop-staart- en flankaanrijdingen bij onbemande camera’s, terwijl het aantal ongevallen na de plaatsing van een trajectcontrole gunstig werd beïnvloed.

Meer inzetten op trajectcontrole
Het onderzoek toonde aan dat een trajectcontrole op vlak van snelheden en verkeersveiligheid een betere oplossing is. Door net voor de onbemande camera abrupt af te remmen, zijn er grote snelheidsverschillen op korte afstand, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. 

Snelheden en aantal ongevallen moeten keuze snelheidscontrolesysteem bepalen.
Tot nog toe worden snelheidscamera’s vooral geplaatst, waar veel ongevallen gebeuren. Vaak worden ongevallen niet enkel uitgelokt door overdreven snelheid, maar spelen ook andere factoren mee zoals onaangepaste infrastructuur of veel verkeer. Daarom raadt IMOB aan ook snelheidsgegevens in de beslissing tot het plaatsen van snelheidscontrolesystemen mee te nemen. Locaties met een hoger percentages overtreders of met grotere snelheidsverschillen zouden dan een hogere prioriteit krijgen.

Terug naar overzicht >