Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Mijn studieloopbaan

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIJN STUDIEVOORTGANG

De UHasselt hanteert studievoortgangsmaatregelen ter bevordering en bewaking van jouw studievoortgang. Deze maatregelen zijn gebaseerd op:

  • Jouw studierendement (zie hieronder en de eerste twee tabjes)
  • Het aantal academiejaren dat je inschrijft voor een opleidingsonderdeel (zie de tab 'trisregel')
  • Het saldo van jouw leerkrediet (zie de tab 'leerkrediet')

Studierendement (= SR)

Om na te gaan hoe goed je het doet in jouw opleiding, berekent de UHasselt jouw studierendement. Het studierendement geeft weer hoeveel studiepunten je verworven hebt in verhouding tot het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen in één academiejaar. Dit percentage kan variëren van 0% ( = je slaagde voor geen enkel opleidingsonderdeel waarvoor je inschreef) tot 100% (= je slaagde voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je inschreef). Je kan dit percentage ook terugvinden in jouw studentendossier (= nog toekomstmuziek). Dit is het belangrijkste instrument om jouw studievoortgang weer te geven.


Vanzelfsprekend sta je er niet alleen voor. Onze studieloopbaanbegeleiders zijn er om je wegwijs te maken, je te ondersteunen en je verder te helpen. Bij hen kan je op elk moment van het jaar terecht. Zelf kunnen ze ook contact met je opnemen wanneer ze merken dat je studies niet zo vlot lopen.

Daarnaast kan je ook altijd zelf een afspraak maken met onze studiebegeleiders en studentenpsychologen.
Bij alle vormen van begeleiding die de UHasselt biedt, focussen we eveneens op je eigen verantwoordelijkheid als student. Neem daarom zelf het initiatief om contact op te nemen met je studie(loopbaan)begeleider en je te informeren over factoren die je studievoortgang kunnen bevorderen.


Studierendement kleiner dan 30%

Je behaalde een studierendement kleiner dan 30% aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor dezelfde opleiding. Je wordt gedurende twee academiejaren geweigerd voor dezelfde opleiding (OER artikel 5.3 lid 1 bis).

Studierendement kleiner dan 60%

Je behaalde een studierendement groter dan 30% en kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor dezelfde opleiding. Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 3.3 lid 3).

Je behaalde een studierendement kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor een andere opleiding. Je zult wellicht bindende voorwaarden opgelegd krijgen. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 3.3 lid 3).

Eén opleidingsonderdeel - vier examenkansen

Wat houdt de maatregel precies in?

Vanaf het nieuwe academiejaar (2018 – 2019) geldt dat een student aan UHasselt zich maar twee keer mag inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel. Voor de meeste opleidingsonderdelen zal je dus nog vier keer examen kunnen afleggen, gespreid over twee academiejaren (examen – herexamen). Wanneer je vervolgens na twee academiejaren niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel, kan je in het volgende (derde) academiejaar niet meer inschrijven in de opleiding(en) waarvan dit opleidingsonderdeel deel uitmaakt.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Indien je in je tweede inschrijving voor een opleidingsonderdeel niet slaagt voor dat opleidingsonderdeel, maar je studierendement is in dat academiejaar meer dan 70%, dan mag je opnieuw inschrijven in de opleiding en het opleidingsonderdeel een derde keer opnemen in je studietraject.
  • Is er sprake van een overmachtssituatie en kan je de nodige bewijsstukken aan de examencommissie bezorgen waaruit blijkt dat er een duidelijk verband is tussen het niet behalen van het opleidingsonderdeel na twee inschrijvingen en de overmachtssituatie, dan kan de examencommissie beslissen je herinschrijving in de opleiding toch toe te laten. Je kan zo het opleidingsonderdeel toch een derde keer opnemen in je studietraject.

Vanaf wanneer start deze maatregel?

Deze maatregel werd ingeschreven in het Onderwijs- en examenreglement voor het academiejaar 2018-2019. Daarin wordt ook een overgangsregeling voorzien. Een student kan pas ten vroegste geweigerd worden op basis van deze maatregel voor het academiejaar 2020-2021. Een student mag dus vanaf ’18-’19 nog twee keer inschrijven in de opleidingsonderdelen die hij/zij aan zijn studietraject toevoegt, ook al neemt hij/zij een bepaald opleidingsonderdeel in het academiejaar 2018/2019 eigenlijk al voor de tweede keer op.

Waarom is deze maatregel nodig?

Met deze maatregel willen we onze studenten motiveren om voldoende studievoortgang te maken. UHasselt moedigt al haar studenten aan om zo veel mogelijk studiesucces te boeken. Deze maatregel stimuleert studenten ook om kritisch te reflecteren over hun studieresultaten en om te kiezen voor een realistisch en haalbaar studietraject, met een focus op de opleidingsonderdelen die hij/zij moet hernemen uit een vorig academiejaar. Met deze maatregel gaan we ook het nodeloos verlies van leerkrediet tegen.

Onvoldoende leerkrediet

Aanvragen van kandidaat-studenten met een ontoereikend leerkrediet zullen aan een grondig onderzoek onderworpen worden. Meer informatie kan je nalezen op de pagina van het leerkrediet.