Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Milieucoördinator niveau A


Postgraduaat Milieucoördinator niveau A

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTGRADUAAT MILIEUCOÖRDINATOR NIVEAU A

Milieuwetgeving, duurzaamheid, groene technologie, milieubeleid,…. Het zijn actuele topics in elke organisatie. Wil je milieucoördinator worden? Dan is deze opleiding verplicht. Maar ook in andere jobs komt die ruimere blik op milieuzorg – in al haar dimensies – vaak goed van pas.

In drie opleidingsonderdelen geven UHasselt-professoren en eminente praktijkexperten jou een brede kijk op milieuzorg. Je put inspiratie uit de bedrijfsbezoeken en past je inzichten heel concreet toe op een case uit jouw beroepspraktijk in je eindwerk.

De persoonlijke contacten en interactie tussen docenten en medecursisten is een grote meerwaarde in deze dagopleiding.

Universiteit Hasselt School of Expert Education is het enige erkende opleidingscentrum in Limburg waar je het postgraduaat milieucoördinator niveau A kan volgen. 

Met een programma dat voldoet aan de eisen gesteld in het decreet m.b.t. Milieucoördinatoren niveau A in klasse I bedrijven, gaan we in op de diverse aspecten van milieuzorg.

Ontdek het programma >

 

Prof. dr. Dirk Franco en enkele alumni vertellen je graag meer over dit postgraduaat.

 

Doelgroep

Deze opleiding heeft als eerste doelgroep kandidaten milieucoördinator niveau A.

Daarnaast is deze opleiding zeer geschikt voor medewerkers die zich actief inzetten op het verduurzamen van hun organisatie.

  • Consultants, die organisaties bijstaan in het opzetten en implementeren van duurzaamheidsplannen en zorgsystemen, alsook het begeleiden bij hun "milieuverplichtingen".
  • Beleidsmakers verantwoordelijk of nauw betrokken bij het milieubeleid vinden eveneens aansluiting bij deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten moeten de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten om een postgraduaat getuigschrift Milieucoördinator - niveau A verwerven.

Let op!
Als u over een bachelordiploma beschikt, kan u worden toegelaten tot het postgraduaat milieucoördinator niveau A. Als u slaagt voor de opleiding, krijgt u het postgraduaat getuigschrift milieucoördinator A. Vanaf 1 januari 2016 kan men geen beroep meer doen op artikel 94 van het VLAREL. Deze overgangsbepaling maakt het mogelijk dat een persoon die niet over een masterdiploma beschikt, toch erkend kan worden als milieucoördinator A indien hij/zij op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg over een praktijkervaring van minstens vijf jaar beschikt. Zonder masterdiploma kan men dus vanaf 1 januari 2016 niet meer erkend raken als milieucoördinator A.
 
Men kan echter wel nog de functie uitoefenen van milieucoördinator. Een erkenning als milieucoördinator is enkel verplicht voor personen die geen werknemer zijn van de exploitant en voor twee of meer inrichtingen als milieucoördinator worden aangesteld (art. 4.1.9.1.2, §2, d) van titel II van het VLAREM). Een milieucoördinator die werknemer is van de exploitant (m.a.w. interne milieucoördinator) hoeft niet erkend te zijn. De voorwaarden om als milieucoördinator niveau A of B in een bedrijf aangesteld te worden, staan vermeld in artikel 4.1.9.1.2 van titel II van het VLAREM. Om aangesteld te kunnen worden als milieucoördinator A moet men o.a. in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A en ofwel de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten, ofwel meer dan 5 jaar praktische ervaring hebben verworven op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg. Deze voorwaarden blijven onveranderd gelden na 1 januari 2016.

Meer info i.v.m. de erkenning tot milieucoördinator >