Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Mobiliteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MOBILITEIT

Dagelijks nemen we tal van beslissingen, ook wanneer we ons verplaatsen. Wanneer vertrekken we? Welke route volgen we? Nemen we de bus, de trein of de auto? Gewoontes en attitudes bepalen vaak de keuzes die we maken. Mobiliteitsonderzoek concentreert zich op die verplaatsingskeuzes en heeft twee pijlers. In de eerste pijler doorgronden we het verplaatsingsgedrag van mensen, zodat we overheden en beleidsmakers kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Wie de verplaatsingskeuzes wil beïnvloeden, moet ze namelijk eerst begrijpen. In de tweede pijler werken we op vlak van mobiliteitsmanagement innovatieve oplossingen uit, die bijdragen tot een meer duurzame mobiliteit.

Pijler 1: Beleidsondersteuning aan de hand van transportmodellen

Al verschillende jaren zet IMOB actief in op de ontwikkeling van activiteitengebaseerde transportmodellen. Die modellen simuleren niet enkel (aantallen) verplaatsingen, maar brengen ook een volledig dag- en activiteitenpatroon van een individu in kaart. Met die modellen kunnen we beleidsopties aan de (gesimuleerde) realiteit toetsen. Welk effect heeft een bepaalde maatregel? Hoe zal mobiliteit in de toekomst evolueren? Op die manier kunnen we overheden en beleidsmakers helpen in het nemen van beslissingen.

Hiervoor ontwikkelde IMOB FEATHERS, een activiteitengebaseerd transportmodel dat volledig operationeel is voor Vlaanderen. FEATHERS wordt ook al ingezet in andere regio’s (bv. UK, Seoul en Slovenië) en in verschillende toepassingen (zoals kwantificering van emissies en gezondheid en elektrische voertuigen).

Pijler 2: Managen en beheersen van de mobiliteitsvraag

In deze pijler buigen we ons over manieren om de mobiliteitsvraag te managen en te beheersen, waarbij we steeds een meer duurzame mobiliteit nastreven. Zo brengen we de exacte grootte van de mobiliteitsvraag in kaart, geven we advies over onder andere parkeermaatregelen en –tarifering, stimuleren we multimodale verplaatsingen.

Projecten en realisaties

Wat betekent een massale overstap naar elektrische voertuigen voor mobiliteit en distributienetwerken?

Rijden we tegen 2025 allemaal elektrisch? Wat betekent dit voor de toekomst? IMOB simuleerde met enkele internationale partners een massale overstap op elektrische voertuigen en bestudeerde het effect ervan op mobiliteit en distributienetwerken. Dreigt de straatverlichting bijvoorbeeld uit te vallen, wanneer veel voertuigen in een straat tegelijkertijd worden opgeladen? Op welk tijdstip kunnen we onze voertuigen het best opladen? Lees meer >

Een slim en adaptief openbaar vervoerssysteem ‘uitvinden’

Om de filedruk te verminderen, wordt er in politieke kringen al langer nagedacht over investeringen in openbaar vervoer. Een hogere betrouwbaarheid van de reistijd kan pendelaars motiveren om vaker voor het openbaar vervoer te kiezen en dus duurzamer te reizen. IMOB en enkele internationale partners slaan de handen in elkaar om het openbaar vervoer heruit te vinden en het in een slim en adaptief systeem te veranderen. Lees meer >

ICOMflex: Flexwerken als deeloplossing voor fileprobleem

Tijd- en plaatsonafhankelijk (TPOW) werken biedt grote voordelen voor zowel werknemers, organisaties als de maatschappij. Toch blijven de mogelijkheden in België eerder onbenut. Met dit project werken het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en Flanders Synergy (FS) samen om het ‘Nieuwe Werken’ verder in België te introduceren. IMOB bestudeerde de impact van het ‘Nieuwe Werken’ op mobiliteit, meer bepaald op het verplaatsingsgedrag en de verplaatsingspatronen van medewerkers. Lees meer >

Het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ontleed

Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen (OVG). Ze tracht in kaart te brengen wie zich verplaatst, en zoekt antwoorden op diverse verplaatsingsgerelateerde aspecten zoals wanneer de Vlaming zich verplaatst, waarom, van waar, naar waar, waarmee, hoelang en hoever. Al sinds 2010 controleert en analyseert IMOB de gegevens van de enquêtering. Lees meer >