Notarieel boekhouden

Een gestructureerd inzicht in de theorie en praktijk

Expertopleiding • 52 uur • Nederlandstalig


Deze driedelige opleiding geeft je een gestructureerd inzicht in de theorie en praktijk achter de basishandelingen van de notariële boekhouding en in de situatie en rentabiliteit van een notariskantoor.

 • Deel 1: Basiskennis algemeen boekhouden (20 uur) - vrijstelling mogelijk
 • Deel 2: Inleiding in het notariaat
 • Deel 3: Notarieel boelhouden
Uhasseltsee Corporate

Voor wie?

 • notarissen
 • kandidaat-notarissen
 • medewerkers van notariskantoren
 • boekhouders die zich wensen te profileren als expert notariële boekhouding

Vrijstellingen
Kan jij aantonen dat je een basisopleiding algemeen boekhouden hebt genoten, dan kan je een vrijstelling krijgen voor module 1 op voorwaarde dat:

 • de inhoud van de gevolgde opleiding overeenstemt met de inhoud van module 1
 • deze vooropleiding minstens 20 uur bedroeg

Bij het voorleggen van dit bewijs, kan je, ondanks het niet deelnemen aan module 1, toch in de officiële lijst van certificaathouders notarieel boekhouden worden opgenomen.

Andere vrijstellingen zijn uitgesloten.

Programma

Module 1 | Basiskennis algemeen boekhouden (20 uur)

 • Inleidende begrippen naar inzicht en structuur van het boekhoudplan:
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983)
  • Balans en resultatenrekening
  • Journalen/dagboeken
  • Resultaatsverwerking
  • Basisprincipes: kosten/opbrengsten - debet/credit
  • Balanscyclus: beginbalans - boekingen doorheen het jaar - afsluiting
 • Aankopen:
  • Situering in resultatenrekening en onderscheid tussen soorten aankopen
  • Boekhoudkundige verwerking van diensten en diverse goederen, lonen en investeringen
  • Speciale gevallen bij aftrekbaarheid btw oa wagens, restaurantkosten
 • Verkopen:
  • Boeken van facturen en situering in de resultatenrekening
  • Tijdstip van boeking en verschuldigde btw
  • Boekhoudkundige verwerking verkopen, overige bedrijfsopbrengsten, verkoop vaste activa waarop en hoeveel btw rekenen: soorten percentages, maatstaf van heffing, doorgerekende kosten
 • Financiële verrichtingen:
  • Soorten financiële verrichtingen: cheques, rekeninguittreksels, kas
 • Diverse verrichtingen:
  • diverse verrichtingen tijdens het boekjaar
  • diverse eindejaarsverrichtingen
  • btw-aangifte en btw-omzet-vergelijking
  • relatie aankoop en verkoop met btw-aangifte
  • kwartaal - of maandaangifte
 • boekhoudkundige problemen en meest voorkomende fouten:
  • het beantwoorden van diverse vragen
  • praktische oefeningen algemeen boekhouden

Module 2 | Inleiding in het notariaat

 • Toelichten wettelijke opdracht en taken van de notaris
 • Notariële terminologie
 • Toelichten algemene organisatie van een notariskantoor:
  • dossierbeheer voor authentieke akten: dossiervoorbereiding (opstart, opzoekingen,....), verlijden van akten, formaliteiten na de akten
  • andere dienstprestaties die de notaris levert: legalisaties, aangiften nalatenschap, schattingen, tekoopstellingen,....
 • Elementen die een boekhoudkundige tussenkomst/verwerking vereisen bv.:
  • opmaak van de afrekening aan de cliënten en provisionering
  • boekhoudkundige afrekening van dossiers
  • debiteurenopvolging
 • Bepalen voornaamste notariële dossiers (verloop) en hun tarifering in de domeinen:
  • vastgoedrecht (verkoop, lening, openbare verkoop,...)
  • vennootschapsrecht (oprichting vennootschap,...)
  • familierecht (schenking, nalatenschap, vereffening-verdeling...)

Module 3 | Notarieel boekhouden

 • Bespreking van de wettelijke en reglementaire bepalingen over de notariële boekhouding
 • Boekhoudkundige consequenties van deze bepalingen in vergelijking met module 2:
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) versus Minimum Genormaliseerd Rekeningstelsel (K.B. 9 maart 2003)
  • Financiering/kredieten
  • Voorafgaandelijke provisionering van de aktekosten
  • Gebruik derdenrekeningen, rubriekrekeningen en kantoorrekening
  • Gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten debiteuren (cliëntenboekhouding in zijn geheel met link naar dossierbeheer conform module 1 + noodzaak tot goede opvolging van debiteurenposities)
  • Verwerking van aktekosten (conform reglement): boeking, opvolging, afrekening, facturatie; Btw
  • Boeking van registratierechten en boeking van hypotheekformaliteiten; Leveringsplicht
  • Boekhoudkundige posities ten opzichte van administraties en periodieke opvolging
  • Confraternele doorrekeningen
  • Opmaak en grondige bespreking van de trimestriële staat en beschikbaar saldo
  • Bespreking belangrijkste ratio's conform formulier van de driejaarlijkse controle;...
 • Praktische boekhoudkundige toepassing van voorgaande punten voor de meest courante aktes
 • Boekhoudpakketten:
  • functionaliteiten
  • relatie met dossierbeheersystemen
  • uitvoerige praktische oefeningen

Docenten

Module 1
Prof. dr. Nadine Lybaert | gewoon hoogleraar | Universiteit Hasselt

Nadine Lybaert is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Haar onderwijs situeert zich in het domein van financial accounting (inleiding accountancy, boekhoud- en jaarrekeningrecht, financiële analyse, ...). Ze is mede-auteur van diverse handboeken in het domein. Ze was jarenlang universitair docent aan Maastricht University, en is momenteel ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Als lid van het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms ligt haar onderzoeksfocus voornamelijk op het raakvlak van accountancy, governance en familiebedrijven.

Module 2
Notaris Bert Vrancken

Notaris Bert Vrancken behaalde zijn diploma licentiaat in het notariaat in 1998, en een masterdiploma in het vennootschapsrecht in 2000.
Hij werd benoemd tot notaris in de gemeente As, opgestart in 1 februari 2009.
Hij geeft ook les bij Syntra Limburg en is gastspreker op studiedagen bij VIVO.
Tevens is hij lid (ondervoorzitter) van de stagecommissie Limburgs Genootschap voor notarissen.
Hij schreef enkele publicaties in verband met notariële topics in diverse tijdschriften en gaf verschillende voordrachten voornamelijk over successieplanning en erfrecht.

Module 3
Arnaud Clybouw | accountant | Clybouw Bedrijfsrevisoren

Arnaud Clybouw behaalde volgende masterdiploma's: in de TEW aan de Universiteit Antwerpen (2014), in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2005), een masterdiploma in de Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (2006); het masterdiploma in het Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel
(2006).

Hij legde zijn eed af als Bedrijfsrevisor op 23 maart 2010 en is accountant sinds 2009. De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd bekomen voor de schatting van notariskantoren. Hij is ook spreker in de opleiding Manama - domein Notarieel Boekhouden (VUB) en Lector in de opleiding postgraduaat Notarieel Boekhouden aan de HoGent.

Planning

Module 1

 • 02/06/2022 - 13.30 - 18.00 uur
 • 09/06/2022 - 13.30 - 18.00 uur
 • 16/06/2022 - 13.30 - 18.00 uur
 • 21/06/2022 - 13.30 - 18.00 uur
 • 28/06/2022 - 13.30 - 18.00 uur

Module 2

 • 13/09/2022 - 14.00 tot 19.00 uur

Module 3

 • 20/09/2022 - 09.00 - 17.00 uur
 • 27/09/2022 - 09.00 - 17.00 uur
 • 04/10/2022 - 09.00 - 17.00 uur
 • 11/10/2022 - 09.00 - 16.00 uur


Download de planning hier. (pdf, 412 KB)

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw D
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

Uhasseltsee Corporate
Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld & subsidies

 • De volledige opleiding: 1450 euro excl. btw (inclusief catering & syllabus).
 • Met vrijstelling voor module 1: 870 euro excl. btw (inclusief catering & syllabus).

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Erkenning

 • Nationale Kamer van Notarissen: Erkenning aangevraagd (20 uur) - certificaat en opname in de lijst op het e-Notariaat
 • ITAA: Erkenning aangevraagd (27 uur)

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?

Contacteer ons via see@uhasselt.be

Vragen?

Marleen Cupers

Marleen Cupers
Functie
Opleidingsmanager