Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Mobiliteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVG

Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Ze tracht in kaart te brengen wie zich verplaatst, en zoekt antwoorden op diverse verplaatsingsgerelateerde aspecten zoals wanneer de Vlaming zich verplaatst, waarom, van waar, naar waar, waarmee, hoelang en hoever.

Al sinds 2010 controleert en analyseert IMOB (UHasselt) de gegevens van de enquêtering die binnen het kader van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) jaarlijks wordt afgenomen. OVG is geen causaal onderzoek. Toch streven we ernaar in de rapportage de nodige duiding en context aan de cijfers te geven. Deze duiding is geen verklaring, maar schetst wel de verkeerskundige context van de geobserveerde cijfers. Ter illustratie: (1) we vergelijken de cijfers met statistieken van andere landen, (2) koppelen ze aan papers en bevindingen uit de (internationale) vakliteratuur, (3) verklaren ze door mogelijke ruimtelijke en contextuele factoren (bv. wisselwerking tussen provincies en duurzaam verplaatsingsgedrag) en (4) leiden interessante niet-triviale verkeerskundige informatie eruit af (bv. jaarlijks mobiliteitsbudget van Vlamingen).

Meer informatie

Lees hier de samenvatting van het verplaatsingsonderzoek 5.1.

Terug naar overzicht >