Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Masterclass Omgevingsvergunning

Masterclass Omgevingsvergunning
PRAKTISCH

15 dec 2017 08.30 uur - 12.00 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

EXTERNE CONTACTPERSOON

Martine Geurden (coördinator LSX)

089 77 82 58

martine.geurden@plotlimburg.be


Inschrijven

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Dat de omgevingsvergunning nog veel vragen oplevert, hoeft weinig betoog. In de overgangsperiode, tussen 23/02/2017 en 01/01/2018, staan zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar. Vanaf 1 januari 2018 moet iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen werken.

Na de basisopleidingen die we in 2016 en in het voorjaar van 2017 organiseerden, richten we nu een eerste masterclass in. Hierin willen we vooral van elkaar leren en onze ervaring met elkaar delen. We toetsen dit vervolgens aan de regelgeving en krijgen waar nodig verduidelijking.


Doelgroep

We richten ons specifiek tot de lokale overheid, meer bepaald tot mandatarissen, leidinggevenden en medewerkers van de dienst omgevingsvergunning.

 

Inhoud

De stad Dilsen-Stokkem heeft sinds 23/02/2017 resoluut gekozen voor het invoeren van de omgevingsvergunning. Met meer dan 120 behandelde dossiers hebben de omgevingsambtenaren van Dilsen-Stokkem al heel wat expertise en ervaring verzameld.

LSX en Universiteit Hasselt zijn dan ook zeer blij u te kunnen uitnodigen voor een masterclass opgebouwd rond de praktijkervaringen van de omgevingsambtenaren van Dilsen-Stokkem.

We gebruiken concrete dossiers die in verschillende fases zitten als voorbeeld. Aan de hand van cases en praktijkervaring uit Dilsen-Stokkem toetsen we de wetgeving omtrent de omgevingsvergunning aan de praktijk:

 • Wat werkt in de praktijk?
 • Wat werkt (nog) niet?
 • Waar is er (on)duidelijkheid?
 • Hoe wordt het decreet in de praktijk geïnterpreteerd en toegepast?
 • Hoe heeft Dilsen-Stokkem zich intern georganiseerd?
 • Wat was de impact op communicatie en organisatie?
 • Hoe is de fusie van twee diensten in de praktijk verlopen?
 • Welke valkuilen kunnen we vermijden?
 • Wat zijn de do’s en dont’s? ... .

Let wel: dit is geen technische opleiding omtrent de software van het omgevingsloket noch een opleiding omtrent het decreet en de wetgeving.

 

Begeleiding

 • Dhr. Naud Peters – Omgevingsambtenaar Dilsen-Stokkem
 • Dhr. Danny Klingeleers – Toezichthoudend ambtenaar Dilsen-Stokkem
 • Prof. dr. Stijn Verbist – Universiteit Hasselt, faculteit Rechten
 • Afgevaardigde departement Omgeving Vlaanderen

 

Praktische info

Datum & tijdstip: vrijdag 15 december 2017 van 09.00 - 12.00 uur. Onthaal met koffie vanaf 08.30 uur.

Locatie: UHasselt, campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Opgelet! Parkeren is meestal betalend in Hasselt. Gratis parkeren kan in de omgeving van de Vilderstraat en het stedelijk zwembad, maar hou er rekening mee dat deze parkings vaak snel volzet zijn.
Meer info over de ligging & bereikbaarheid van campus Hasselt >

Kostprijs: € 60 incl. btw (incl. hand-outs en koffiepauze)

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier
Deze studiedag is exclusief voorbehouden voor ambtenaren.

 

Inschrijven