Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSBELEID

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor goed academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen.

De UHasselt kiest ervoor om een groot deel van haar onderzoeksmiddelen geconcentreerd in te zetten binnen een aantal onderzoeksinstituten. De instituten hebben daarbij de ambitie om het volledige onderzoeksspectrum af te dekken: van fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek tot de realisatie van concrete toepassingen. Innovatief onderzoek en valorisatie van onderzoek zijn dan ook belangrijke aandachtspunten van het onderzoeksbeleid.

Door een goede organisatie en ondersteuning van het onderzoek kan de universiteit de gepaste schaalgrootte bereiken om succesvol te participeren in interuniversitaire en internationale netwerken. Het optimaliseren van de positie van de UHasselt binnen het innovatieweb, staat dan ook hoog op de agenda.

Om in te spelen op maatschappelijke en economische uitdagingen, kiest de universiteit ervoor om het onderzoek samen te brengen in een aantal speerpunten. Deze speerpunten worden gekozen vanuit opportuniteiten die zich aandienen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.    

Studenten en (jonge) onderzoekers maken aan de UHasselt kennis met de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun studiedomein en dit in een omgeving waar zin voor ondernemen hoog staat aangeschreven. De diensten Onderzoekscoördinatie en Tech Transfer staan samen in voor professionele en dynamische ondersteuning bij alle hun onderzoeksactiviteiten. 

 

Lees hier het Onderzoeksbeleidsplan 2017-2021 van de Universiteit Hasselt