Logo UHasselt

menu

ORA - Onderzoekscentrum Regioanalyse


ORA

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ORA

Ook vandaag nog staan regio’s voor grote maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten: mobiliteit, zorg, milieu, arbeidsactivering, verkleuring, vergrijzing, verstedelijking versus ontvolking, allerlei intraregionale verschillen, aansluiting bij buurregio’s, etc. allen direct gelinkt aan trends in Vlaanderen, Europa en de wereld.

Of het nu internationaal, nationaal of regionaal is, beleidsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op de best mogelijke analyse en inzichten. Het voeren van een effectief regionaal beleid dat rekening houdt met bestaande randvoorwaarden en dit zowel op lange als korte termijn, heeft nood aan een degelijke ondersteunende structuur waar actuele beleidsvraagstukken neergelegd kunnen worden voor analyse en gefundeerd advies.