Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSINSTITUTEN

Het onderzoeksbeleid van de universiteit is erop gericht de aanwezige expertise zoveel als mogelijk te concentreren. Deze visie resulteerde in de oprichting van interdisciplinaire instituten waarin fundamenteel en toegepast onderzoek elkaar aanvullen.

 

 

Biomedisch Onderzoeks Instituut (BIOMED)

 

Centrum voor Milieukunde (CMK)

 

Centrum voor Statistiek (CENSTAT)

 

 

Data Science Institute 

 

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

 

Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec)

 

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)