Logo UHasselt

menu

Proeven van UHasselt


Openlesdagen / Proefritten

Proeven van UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPENLESDAGEN EN PROEFRITTEN INFORMATICA

Proefritten informatica

Data: woensdag 16 oktober, 13 november 2019, 15 januari, 12 februari, 11 maart en 29 april (geannuleerd) 2020

Naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de proefrit informatica van 29 april te annuleren.

De opleiding Informatica van UHasselt organiseert twee proefritten. Deze proefritten richten we telkens op drie verschillende data in.

- Road-to-robotics - Physical computing: 
  woensdag 16 oktober 2019, 15 januari en 11 maart 2020

- Het algoritme ontraadseld: 
  woensdag 13 november 2019, 12 februari en 29 april (geannuleerd) 2020


Data: woensdag 16 oktober 2019, 15 januari en 11 maart 2020 

Roadmap to robotics: Physical computing en meer a.d.h.v. de micro:bit

Een micro-controller, een arduino, een raspberry pi, een lego mindstorm, een micro:bit, … de lijst van ontwikkelboardjes die het mogelijk maken om op een creatieve manier interactieve systemen te ontwerpen, te bouwen en te programmeren wordt steeds langer en … toegankelijker.
In deze workshop gebruiken we de micro:bit een ontwikkelboardje van minder dan 20 euro/stuk. We starten met een overzicht van de standaard onboard kenmerken (LEDs, buttons, pins, sensors, communication, …). 
Daarna kijken we hoe we de micro:bit kunnen programmeren. Dit kan standaard op 2 manieren: blockbased of met Python (we passen ons in deze workshop aan aan de kennis van de deelnemers).
Door code te ontwikkelen koppelen we de input van sensoren aan de output van actuatoren. Aan de hand van kleine projectjes tonen we vervolgens verschillende toepassingen (bijvoorbeeld hoe je de middelpunt vliedende kracht kan bepalen door een microbit te bevestigen aan een draaiend fietswiel), daarna kan de creativiteit zegevieren.

 • Data: woensdag 16 oktober 2019, 15 januari en 11 maart 2020 |14u00 - 16u00
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Wetenschapspark 2 - EDM gebouw - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be


Data: woensdag 13 november 2019, 12 februari en 29 april (geannuleerd) 2020 

Het algoritme ontraadseld

Het aanbevelingsalgoritme van Netflix, het rankingalgoritme van
Google, het GPS-algoritme, de algoritmes van Facebook en Twitter voor het samenstellen van jouw persoonlijke tijdlijn,… de lijst is eindeloos en toch weten velen niet wat een algoritme juist is.
In deze workshop komen verschillende algoritmes aan bod en we tonen hoe algoritmes specifieke problemen oplossen. Aan het Nobelprijswinnende “Stable Marriage Algoritme” (SMA) besteden we meer aandacht.
Het SMA is een oplossing voor een gekend toewijzingsprobleem uit de wiskunde, de economie en de informaticawetenschappen. Het SMA heeft als doel partners aan elkaar te koppelen op zo’n manier dat er “stabiele” relaties ontstaan.
Het voordeel van het SMA is dat het voor iedereen toegankelijk is (er komt geen wiskunde aan te pas), dat je het zelf handmatig kan uitvoeren of door de computer, dat je kan bewijzen dat het werkt, dat je de efficiëntie vrij makkelijk kan inschatten EN … dat er een belangrijke levensles uit voortkomt.
We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van een praktisch voorbeeld. Je voert het algoritme eerst zelf handmatig uit vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing komen.
Het SMA toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn. 

 • Data: woensdag 13 november 2019, 12 februari en 29 april (geannuleerd) 2020 |14u00 - 16u00 
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Wetenschapspark 2 - EDM gebouw - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

 


Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt.
Schreef je in en ben je verhinderd door omstandigheden, laat dit even weten door een mailtje te sturen aan els.smeyers@uhasselt.be.


 

Openlesdagen informatica


Data: woensdag 12 en 19 februari 2020

Datum: 12 februari 2020

Efficiënt tekenen van lijnstukken en cirkels

Opleidingsonderdeel: Computer graphics
prof. dr. Frank Van Reeth

Je krijgt eerst een algemene inleiding rond de toepassingsmogelijkheden van computer graphics (‘computerbeelden’).
Daarna maak je kennis met een aantal basisalgoritmen m.b.t. het efficiënt tekenen van lijnstukken en cirkels.
Je leert

ook hoe een veelhoek efficiënt kan worden opgevuld.
Na het hoorcollege wordt er toegelicht hoe de studenten de leerstof verwerken in zelfstudieopdrachten.

 • Datum: woensdag 12 februari 2020 | 9u30
 • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek


Datum: 19 februari 2020

‘Clipping’ in computer graphics: teken niet buiten je scherm

Opleidingsonderdeel: Computer graphics
prof. dr. Frank Van Reeth

Als je lijnstukken en veelhoeken wilt weergeven op een computerscherm, moet je er voor zorgen dat je de delen van lijnstukken en veelhoeken die zich buiten het scherm bevinden, ‘wegknipt’.
Tijdens deze les maak je kennis met een aantal basisalgoritmen om deze ‘clipping’ efficiënt te kunnen uitvoeren.
Na het hoorcollege wordt toegelicht hoe de studenten de leerstof verwerken in zelfstudieopdrachten. 

 • Datum: woensdag 19 februari 2020 | 9u30
 • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek