Logo UHasselt

menu

Proeven van UHasselt


Openlesdagen / Proefritten

Proeven van UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPENLESDAGEN EN PROEFRITTEN INFORMATICA

Proefritten informatica

Data: woensdag 14 oktober, 18 november 2020,  20 januari, 10 februari, 10 maart, 5 mei en 19 mei 2021

De opleiding Informatica van UHasselt organiseert twee proefritten. Deze proefritten richten we telkens in op verschillende data.

- Het algoritme ontraadseld: 
  woensdag 14 oktober 2020, 20 januari, 10 maart en 5 mei 2021

- Road-to-robotics - Physical computing: 
  woensdag 18 november 2020, 10 februari en 19 mei 2021

 


Data: woensdag 14 oktober 2020, 20 januari, 10 maart en 5 mei 2021

Het algoritme ontraadseld

Het aanbevelingsalgoritme van Netflix, het rankingalgoritme van
Google, het GPS-algoritme, de algoritmes van Facebook en Twitter voor het samenstellen van jouw persoonlijke tijdlijn,… de lijst is eindeloos en toch weten velen niet wat een algoritme juist is.
In deze workshop komen verschillende algoritmes aan bod en we tonen hoe algoritmes specifieke problemen oplossen. Aan het Nobelprijswinnende “Stable Marriage Algoritme” (SMA) besteden we meer aandacht.
Het SMA is een oplossing voor een gekend toewijzingsprobleem uit de wiskunde, de economie en de informaticawetenschappen. Het SMA heeft als doel partners aan elkaar te koppelen op zo’n manier dat er “stabiele” relaties ontstaan.
Het voordeel van het SMA is dat het voor iedereen toegankelijk is (er komt geen wiskunde aan te pas), dat je het zelf handmatig kan uitvoeren of door de computer, dat je kan bewijzen dat het werkt, dat je de efficiëntie vrij makkelijk kan inschatten EN … dat er een belangrijke levensles uit voortkomt.
We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van een praktisch voorbeeld. Je voert het algoritme eerst zelf handmatig uit vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing komen.
Het SMA toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn. 

  • Data: woensdag 14 oktober 2020, 20 januari, 10 maart en 5 mei 2021 |14u00 - 16u00 
  • Verplicht inschrijven
  • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Wetenschapspark 2 - EDM gebouw - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

 


Data: woensdag 18 november 2020, 10 februari en 19 mei 2021 

Roadmap to robotics: Physical computing en meer a.d.h.v. de micro:bit

Een micro-controller, een arduino, een raspberry pi, een lego mindstorm, een micro:bit, … de lijst van ontwikkelboardjes die het mogelijk maken om op een creatieve manier interactieve systemen te ontwerpen, te bouwen en te programmeren wordt steeds langer en … toegankelijker.
In deze workshop gebruiken we de micro:bit een ontwikkelboardje van minder dan 20 euro/stuk. We starten met een overzicht van de standaard onboard kenmerken (LEDs, buttons, pins, sensors, communication, …). 
Daarna kijken we hoe we de micro:bit kunnen programmeren. Dit kan standaard op 2 manieren: blockbased of met Python (we passen ons in deze workshop aan aan de kennis van de deelnemers).
Door code te ontwikkelen koppelen we de input van sensoren aan de output van actuatoren. Aan de hand van kleine projectjes tonen we vervolgens verschillende toepassingen (bijvoorbeeld hoe je de middelpunt vliedende kracht kan bepalen door een microbit te bevestigen aan een draaiend fietswiel), daarna kan de creativiteit zegevieren.

  • Data: woensdag 18 november 2020, 10 februari en 19 mei 2021 |14u00 - 16u00
  • Verplicht inschrijven
  • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Wetenschapspark 2 - EDM gebouw - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Dirk Peeters, dirk.peeters@uhasselt.be

 


Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt.
Schreef je in en ben je verhinderd door omstandigheden, laat dit even weten door een mailtje te sturen aan els.smeyers@uhasselt.be.


Er vinden geen openlesdagen informatica plaats dit schooljaar.