Logo UHasselt

menu

Responsible Research


Research data management (RDM)

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVER RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM)

Research data management gaat over het duurzaam verzamelen, verwerken, bewaren, archiveren en verwijderen van zowel digitale als fysieke (onderzoeks)data, die in het kader van (onderzoeks)werkzaamheden aan de UHasselt gebruikt worden. Kwalitatief research data management impliceert dat de gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en voor zover mogelijk herbruikbaar zijn voor zowel mensen als computersystemen. Dit faciliteert niet alleen toekomstig onderzoek op basis van (een combinatie van) bestaande datasets, maar is daarnaast ook van groot belang om de originaliteit van de onderzoeksdata aan te tonen in het kader van valorisatietrajecten, en andere.

Volgens de FAIR-principes, geformuleerd door FORCE 11, moeten Open Data, dit zijn onderzoeksdata die vrij beschikbaar gesteld worden aan het brede publiek:

  • Findable (vindbaar): Gemakkelijk te vinden zijn door zowel mensen als computersytemen door middel van de verplichte beschrijving van metadata die de ontdekking van interessante datasets toelaat;
  • Accessible (toegankelijk): Duurzaam bewaard worden op lange termijn zodanig dat de onderzoeksdata gemakkelijk toegankelijk zijn en/of gedownload kunnen worden mits inachtname van eventuele licenties en/of toegankelijkheidscondities  voor wat betreft de metadata, of de eigenlijke data inhoud;
  • Interoperable (interoperabel): Gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met andere datasets door mensen en computersystemen;
  • Reusable (herbruikbaar): Klaar zijn om herbruikt te worden in toekomstig onderzoek en dus om verder geprocessed te worden met computationele methoden.

 

by Karen Hanson, Alisa Surkis, Karen Yacobucci, NYU Health Sciences Libraries, August 3, 2012 (Last update: December 12, 2012).