Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LAPTOPTOELAGE


Alle voorwaarden, gehanteerde inkomensgrenzen, en bedragen zijn geldig voor academiejaar 2017-2018

Een laptop die voldoet aan de minimumvoorwaarden, kan in aanmerking komen voor een éénmalige laptoptoelage.

Dit zijn de minimumvoorwaarden voor een laptop:

  • Processor: min. Intel Core2duo, 2Ghz of gelijkwaardig
  • RAM: min 2 GB

Dit is de minimumvoorwaarde voor een tablet:

  • minimale kostprijs van € 500

Laptops aangekocht via de UHasselt voldoen automatisch aan deze minimumvoorwaarden.

Om deze éénmalige toelage te kunnen krijgen, dien je eerst een aanvraag in voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. Ook als je een negatief antwoord ontvangt van de de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een laptoptoelage. Je dient te voldoen aan de nationaliteit- en de studievoorwaarden zoals deze gehanteerd worden door de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Bovendien mag je referentie-inkomen dat vermeld staat op de berekeningsnota van de dienst Studietoelagen maximum 25 % hoger liggen dan de maximuminkomensgrens die gehanteerd wordt door de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Het referentie-inkomen dat vermeld staat op de berekeningsnota van de dienst Studietoelagen bepaalt het bedrag van de laptoptoelage. 

Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een laptoptoelage (downloaden via je Studentendossier, onder studentenvoorzieningen), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en de goedkeuring van de dienst CID. Dit dossier bezorg je bij de Sociale Dienst.

Overzicht inkomensgrenzen laptop/tablet toelage academiejaar 2017-2018

De mogelijkheid bestaat om éénmalig een laptop aan te schaffen met behulp van een afbetalingsplan zonder intrest.

Dit onder strikte voorwaarden:

  • De laptop is aangekocht via het aanbod van de UHasselt
  • Indienen van een aanvraag voor gespreide betaling laptop bij de sociale dienst van de UHasselt.

Alvorens het eventueel toekennen van een gespreide betaling laptop, zal er een financieel onderzoek gebeuren door de Sociale Dienst.

Het aanvraagformulier hiervoor vind je in je studentendossier, onder studentenvoorzieningen.

Dit dien je persoonlijk te bezorgen bij de Sociale Dienst.