Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Basisopleiding Palliatieve Zorg en Levenseinde voor Artsen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG EN LEVENSEINDE VOOR ARTSEN

Het afgelopen jaar formuleerde de Academie voor Geneeskunde advies voor de opwaardering van palliatieve zorg binnen de opleiding geneeskunde, een belangrijke stap in de hervorming van het universitaire artsen curriculum, aangezien palliatieve zorg maar beperkt aan bod komt in de huidige opleiding.

Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap. Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ontwikkelde een aantal jaar geleden reeds de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen. Deze opleiding werd verfijnd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg.

Dit jaar is de eer opnieuw aan Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, samen met de Universiteit Hasselt en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

 

Inhoud en organisatie

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen.

Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in samenwerking met de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven. 


 

Programma

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen.

Telkens van 09.00 tot 16.00 uur.

Dag Datum Inhoud

1

13/10/2018 

Inleidende begrippen palliatieve zorg

 • Begrippenkader
 • Van Cure naar Care
 • Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap
 • Reflectie over casussen vanuit een ethisch kader
 • Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg

2

17/11/2018 

Pijncontrole

 • Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn,…

Workshop

 • Interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuzevragen

3

08/12/2018 

Symptoomcontrole

 • Respiratoire en gastro-intestinale symptomen
 • Angst en depressie
 • Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie

4

09/02/2019  

Communicatie in palliatieve zorg

 • Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden
 • De PICT schaal
 • Communicatie in palliatieve zorgsituaties

Workshops

 • Hoe omgaan met concrete situaties? (met simulanten)
 • Hoe documenten en procedures correct hanteren?

5

16/03/2019 

De context van de patiënt & spirituele zorg

 • Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de “druk” van de familie, morele distress.
 • Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen?

6

27/04/2019

 Euthanasie

 • De plaats van euthanasie in ons zorglandschap
 • Zorgvuldigheid en uitvoering

Workshop

 • Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

 

 

Sprekers

DAG 1

Docent Expertise Topic

Prof. Dr. Bert Broeckaert

Ethicus en godsdienstwetenschapper
Ethisch adviseur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Publicatie talrijke ethische en empirische studies palliatieve zorg/rol van religie en levensbeschouwing aan het levenseinde
Auteur van begrippenkader “medisch begeleid sterven”

Begrippenkader

Prof. Dr. Johan Menten

Staflid radiotherapie – oncologie UZ Leuven
Coördinator Palliatieve Zorg UZ Leuven
Verantwoordelijke onderzoeksfonds palliatieve zorg

Van cure naar care

Deskundige palliatieve zorg Pallion  

Limburgse Ondersteuningsequipe Palliatieve Zorg

Overzicht aanbod Palliatieve zorglandschap

Prof. Dr. Wim Pinxten

Assistent professor medische ethiek UHasselt
Onderzoeker medische ethiek
(o.a. Erasmus Rotterdam en UZ Leuven)
Lid Ethische Onderzoekscommissie UHasselt
Lid Belgische Adviescommissie Bio-ethiek

Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg

 

DAG 2

Docent Expertise Topic

Dr. Joke Bossers

Huisarts
Medisch coördinator en Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)
Laureaat Vlaamse Huisarts 2010

Samen pijntypes, opioïdengebruik, conversietable, doorbraakpijn

Dr. Jan Stulens

Huisarts, CRA-arts
Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)
Voorzitter Werkgroep “Equipe-artsen” Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Samen pijntypes, opioïdengebruik, conversietable, doorbraakpijn

 

DAG 3

Docent Expertise Topic

Dr. Jan Stulens

Huisarts, CRA-arts
Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)
Voorzitter Werkgroep “Equipe-artsen” Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Respiratoire symptomen

Dr. Marc Desmet

Arts Palliatieve Zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt
Auteur verschillende boeken rond palliatieve zorg, spiritualiteit, ethiek…
Voorzitter werkgroep “Ethiek” Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Gastro-intestinale symptomen

N.t.b.

 

Angst en depressie

Dr. Gert Huysmans

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Huisarts
Meer dan 20 jaar betrokken bij de werking van het palliatief centrum Coda in Wuustwezel

Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver, en palliatieve sedatie 

Lenzo Robijn

Sociaal werker en Master in Sociologie.
PhD-onderzoeker bij End-of-Life Care Research Group VUB. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op palliatieve sedatie.

Inleidende studies palliatieve sedatie

 

DAG 4

Docent Expertise Topic

Dr. Gert Ghijsebrechts

PICT Huisarts, CRA-arts
Voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

PICT
Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden

Dr. Lucas Ceulemans

Huisarts
Equipearts van het Palliatief Netwerk Mechelen (PNM)
Vaardighedenteam communicatie Universiteit Antwerpen

Communicatie in palliatieve zorgsituaties

 

DAG 5

Docent Expertise Topic

N.t.b.

 

Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen,
de “druk” van de familie, morele distress

Dr. Alexander Verstaen

Doctor in de psychologische wetenschappen
Sinds 2006 actief in palliatieve zorg: eerst als psycholoog, daarna als directeur van vzw Heidehuis.
Research coördinator van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Auteur “Spiritualiteit in Palliatieve Zorg en de lessen van mijn stervende vader” (2017)

Hoe omgaan met zingevings-
en existentiële vragen

 

DAG 6

Docent Expertise Topic

Dr. Jan Stulens

Huisarts, CRA-arts
Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)
Voorzitter Werkgroep “Equipe-artsen” Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

De plaats van euthanasie in ons zorglandschap

Dr. Joke Bossers

Huisarts
Medisch coördinator en Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)
Laureaat Vlaamse Huisarts 2010

Zorgvuldigheid en uitvoering

 

 

Doelgroep en leerdoelen

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten. Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

 


 

 

Praktische info & inschrijven

Locatie
Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan Gebouw D - 3590 Diepenbeek

Inschrijvingsgeld
Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Accreditering
Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd

Inschrijving
Inschrijven kan enkel online via www.npzl.be/nl/vorming

 

Partners