Logo UHasselt

menu

UHasselt


PhD raad

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PHD RAAD

De PhD raad is een ontmoetingsplaats voor zowel officiële PhD vertegenwoordigers als eender welke PhD student met ideeën of meningen. In onze informele vergaderingen (ca. 6 per jaar) behandelen we relevant UHasselt nieuws en beleidsbeslissingen, en ondernemen we actie wanneer nodig. 

Naast het samenbrengen van verkozen vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, de faculteits- en vakgroepraden en de doctoral school boards en management teams, stellen we ook nog vertegenwoordigers aan voor:

  • Doctoral School raad & VLIR werkgroep DS
  • Eet-commissie
  • Bibliotheekcommissie
  • Raad voor Studentenvoorzieningen

Elk lid - ongeacht of hij/zij een mandaat opneemt of niet - is op de hoogte van de lopende zaken en kan die kennis toepassen in de eigen omgeving en verspreiden onder collega’s.

We beginnen elke vergadering met updates van onze vertegenwoordigers en gaan dan verder met een meer diepgaande discussie over relevante onderwerpen. Deze kunnen eender wat zijn in verband met het werk en leven van een PhD student aan UHasselt, van beleidsbeslissingen door de doctoral schools of universiteit tot praktische organisatorische zaken op het vakgroepniveau of tot het voorzien van voedsel in de cafetaria.

Voor vragen of meer info kan je onze missieverklaring lezen, met onze leden spreken, of mailen naar phdcouncil@uhasselt.be