Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Activiteiten voor leerlingen

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROEFRIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

 

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen organiseert vier proefritten. Twijfel je nog aan je studiekeuze? Schrijf je dan in om meerdere proefritten te volgen.


Proefrit handelswetenschappen - woensdag 21 maart 2018

Proefrit handelsingenieur - woensdag 21 maart 2018

Proefrit toegepaste economische wetenschappen - woensdag 14 maart 2018

Proefrit handelsingenieur in de beleidsinformatica - woensdag 14 maart 2018Proefrit handelswetenschappen                 

Als handelswetenschapper beschik je over een sterke voeling voor de bedrijfsrealiteit, die gebouwd is op een stevige wetenschappelijke expertise. Tijdens de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden uit verschillende functionele bedrijfsdomeinen (boekhouden, marketing, logistiek, ...) en leer je de kennis uit de verschillende domeinen linken. Tijdens de opleiding word je geconfronteerd met complexe bedrijfsproblemen waarvoor je een reële oplossing moet zoeken aan de hand van aangeleerde modellen en methodes.

Tijdens de proefrit Handelswetenschappen krijg je een eerste zicht op één van deze functionele bedrijfsdomeinen en de rol die je hierin als handelswetenschapper kan spelen.

 • Datum: woensdag 21 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Laurien Stuvers, laurien.stuvers@uhasselt.be

Proefrit handelsingenieur

Een handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen het management van de verschillende functionele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling. Als handelsingenieur verwerf je daarom bovenop bedrijfseconomische kennis en vaardigheden ook kennis van technologie en (productie-)processen. Je bent in staat om complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren in functie van een meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Om een antwoord te bieden op deze complexe uitdagingen gebruik je gevorderde kwantitatieve methoden waarin zowel economische als technische factoren worden meegenomen. Deze kwantitatieve methoden zijn immers een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Tijdens de proefrit Handelsingenieur wordt een aspect van deze opleiding belicht en krijg je een duidelijk zicht op de brugfunctie die een handelsingenieur vervult in een bedrijf.

 • Datum: woensdag 21 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Laurien Stuvers, laurien.stuvers@uhasselt.be

Proefrit toegepaste economische wetenschappen

Naast toegepaste bedrijfseconomische kennis verwerf je als TEW’er ook een grondige algemene economische kennis die je toelaat om diepgaande analyses en optimale oplossingen voor diverse beleidsproblemen te formuleren. Je leert verschillende theorieën, modellen en analytische instrumenten gebruiken om in een steeds veranderende omgeving steeds de optimale strategische keuzes te maken. Een toegepast econoom of TEW-er is bij uitstek de strategiebouwer en –bewaker van een onderneming of van een functionele afdeling in een bedrijf.

Tijdens deze proefrit krijg je dan ook een duidelijk zicht op de rol die je als TEW-er in een onderneming kan spelen.

 • Datum: woensdag 14 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Laurien Stuvers, laurien.stuvers@uhasselt.be


Proefrit handelsingenieur in de beleidsinformatica

Als handelsingenieur in de beleidsinformatica beschik je naast een uitgebreide bedrijfseconomische kennis ook over een focus op bedrijfsprocessen en de rol die data en informatie hierbij spelen. Je leert de verschillende activiteiten in een proces in kaart te brengen en deze te analyseren om na te gaan waar doorstroming van werk en informatie kritisch of problematisch zijn. Je leert ook de nodige systemen te ontwerpen die deze processen ondersteunen zodat je tijdig de juiste informatie kan aanreiken om werknemers de juiste beslissingen te laten nemen.

In deze proefrit wordt dieper ingegaan op het belang van data-analyse. Op die manier wordt het duidelijk welke rol een handelsingenieur in de beleidsinformatica binnen een bedrijf heeft.

 • Datum: woensdag 14 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • Verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Laurien Stuvers, laurien.stuvers@uhasselt.be
Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt.
Schreef je in en ben je verhinderd door omstandigheden, laat dit even weten door een mailtje te sturen aan els.smeyers@uhasselt.be.