menu

UHasselt@school


Andere initiatieven

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLING INFORMATICA - PROGRA-MEER

Algoritmen, computationeel denken, en programmeren - Progra-MEER

De Universiteit Hasselt organiseert een nascholing rond algoritmen, computationeel denken en programmeren voor leerkrachten secundair onderwijs (eerste tot en met derde graad).
De nascholing bestaat uit een reeks van 4 sessies en een gezamenlijke slotsessie. De sessies richten zich op leerkrachten die met programmeren willen beginnen of reeds programmeren in de klascontext behandelen.

Elke sessie bestaat uit twee delen:

 • Unplugged deel: aspecten van algoritmen en computationeel denken rond een thema, aangevuld met unplugged opdrachten (zonder computer)
 • Plugged deel: toepassing van de concepten uit het unplugged deel in de programmeertaal Python (met computer)


De doelstellingen van de nascholing zijn:

 • kennis verhogen rond algoritmen, programmeren en computationeel denken
 • verspreiden en ontwikkelen van voorbeeldmateriaal dat in de klas kan gebruikt worden
 • netwerk uitbouwen tussen leerkrachten

We stimuleren de deelnemers om samen te werken en zelf een les te ontwikkelen rond één van de behandelde thema’s. Dat is “het didactisch project” van de deelnemer. Er zal een slotsessie doorgaan samen met deelnemers die een parallelle reeks volgden in Gent of Leuven, en met deelnemers die een workshopreeks volgden over Physical Computing. De deelnemers zullen er hun didactisch project voorstellen en leermateriaal uitwisselen.

Voorkennis

Voor het plugged deel is basiskennis van programmeren aanbevolen. We gebruiken de programmeertaal Python en organiseren indien nodig een korte inleiding (op een nog aan te kondigen aparte dag).
Het unplugged deel van elke sessie vereist geen specifieke voorkennis en kan ook gevolgd worden zonder basiskennis van programmeren. Contacteer ons indien je twijfelt over je voorkennis.

Programma

Alle sessies vinden plaats aan de Universiteit Hasselt met uitzondering van de slotsessie die doorgaat aan de UCLL in Leuven.
De sessies vinden telkens plaats van 13.30 tot 17.30 uur.
Hieronder volgen de data van de sessies:

  • maandag 23 januari: inleiding tot computationeel denken via algoritmisch tekenen
   Lokaal: C105
  • dinsdag 21 februari : sorteeralgoritmen en zoeken naar een speld in de digitale hooiberg
   Lokaal: C105
  • donderdag 16 maart: grafen, puzzels, routeplanners en pokemon stops
   Lokaal C109
  • vrijdag 21 april: nog te bepalen
   Lokaal C104
  • woensdag 31 mei (Leuven)

Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers.
Kostprijs: 90 € voor de 5 sessies.

Samenwerking

Progra-MEER (MEER dan enkel programmeren) is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Gent, Hasselt, Leuven, medegefinancierd door Google in hun Computer Science for High School programma.
De universiteiten bieden in deze context nascholingstrajecten aan rond de thema’s algoritmiek en physical computing. De concrete invulling varieert per instelling. Een gemeenschappelijke slotsessie vindt plaats op de UCLL Campus Hertogstraat te Heverlee op woensdag 31 mei 2017 van 14u-17u.

 

 

 

Wens je meer informatie of heb je vragen, contacteer Frank Neven of Wim Lamotte.