Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ERASMUS+

Erasmus+ is het vervolg op het Europese ‘een leven lang leren’-programma (onderwijs en opleiding) en verenigt de Europese subsidieprogramma’s voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport. Erasmus+ heeft een budget van ongeveer 15 miljard euro voor de periode 2014-2021. Het programma bestaat uit 3 sleutelactiviteiten:

Key Action 1: leermobiliteit voor individuen
Key Action 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken
Key Action 3: steun voor beleidshervorming

Erasmus+ kent financiering toe aan:

  • studie- en stagemobiliteit voor studenten binnen en buiten Europa
  • mobiliteit van docenten of administratief personeel voor lesopdrachten en professionele ontwikkeling binnen en buiten Europa
  • strategische partnerschappen en kennisallianties voor onderwijsinnovaties
  • capaciteitsopbouw tussen kennisinstellingen, kmo’s, ngo’s, multinationals, overheden en/of werkveldorganisaties
  • hervormingen in de onderwijs- en jeugdwerkingssectoren door samen te werken met lokale en nationale overheden

Meer details over de diverse activiteiten en de deadlines kan u terugvinden in de programmagids.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Liesbeth Oeyen.