Logo UHasselt

menu

Help studenten


Software

Help studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

QUALTRICS

 

 

Softwarecategorie Enquête  
Campuslicentie Ja  
Thuisgebruik Ja   
Gebruiksvoorwaarden

Deze software mag enkel gebruikt worden in het kader van een opleidingsonderdeel aan de UHasselt en door personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun takenpakket aan de UHasselt. Indien wordt vastgesteld dat een gebruiker de aangeboden software voor andere doeleinden gebruikt, behoudt de UHasselt zich het recht voor om een passende sanctie te treffen zoals -maar niet beperkt tot- het afsluiten van de enquête of het rapporteren van het oneigenlijk gebruik aan de aanbieder van de software.

This software may only be used in the context of a UHasselt course and by staff members in the performance of their duties at the UHasselt. If it is found that a user uses the offered software for other purposes, UHasselt reserves the right to take appropriate sanctions such as - but not limited to - closing the survey or reporting the improper use to the provider of the software.

 
Link https://uhasselt.qualtrics.com  
Toegang
  • First time logon on, choose 'I don't have a Qualtrics account':

 
Opleiding http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/ E-book downloads:
  • Qualtrics Survey Software: Handbook for Research Professionals
  • Basic Marketing Research Volume 1: Designing Your Study
  • Basic Marketing Research Volume 2: Building Your Surve
  • Basic Marketing Research Volume 3: Analysis and Results
  • An Intro to Marketing Research
 
Licentievernieuwing

jaarlijks

 
Opmerkingen