Logo UHasselt

menu

Responsible Research


Data

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM)

 

Wat is Reasearch Data Management (RDM)?

Research data management gaat over het duurzaam verzamelen, verwerken, bewaren, archiveren en verwijderen van zowel digitale als fysieke (onderzoeks)data, die in het kader van (onderzoeks)werkzaamheden aan de UHasselt gebruikt worden. Kwalitatief research data management impliceert dat de gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en voor zover mogelijk herbruikbaar zijn voor zowel mensen als computersystemen. Dit faciliteert niet alleen toekomstig onderzoek op basis van (een combinatie van) bestaande datasets, maar is daarnaast ook van groot belang om de originaliteit van de onderzoeksdata aan te tonen in het kader van valorisatietrajecten, en andere.

Wanneer moet ik RDM inbouwen tijdens mijn onderzoek?

1.     Duurzaam research data management vangt reeds aan in de aanvraagfase van het onderzoek. In deze fase moet reeds gedacht worden aan welke data verzameld zullen worden (bv. persoons- of vertrouwelijke gegevens, gegevens met risico op tweeërlei gebruik, onderzoek op genetisch materiaal afkomstig van landen waarvan de genetische rijkdom beschermd wordt), waar de data bewaard zullen worden en op welke wijze de duurzame opslag gegarandeerd kan worden. Dergelijke vragen worden (in de nabije toekomst) gesteld in de financieringsaanvragen bij de Europese Commissie en het FWO. Onderzoekers moeten hierbij tevens opletten dat ze in deze fase geen vertrouwelijke informatie over hun project vermelden.

2.     Bij de aanvang van het onderzoeksproject, dient een gedetailleerd Data Management Plan (DMP) opgesteld te worden. Dit DMP bevraagt onderzoekers veel specifieker naar de onderzoeksdata die verzameld zullen worden (type van data, formaat van opslag, opslaglocatie van de data, toegang tot de data,... ). De Universiteit Hasselt zal een tool ter beschikking stellen waarin onderzoekers hun DMP kunnen aanmaken. Dit DMP dienen onderzoekers te versturen naar RDM@uhasselt.be ter vervollediging van hun projectaanvraag.

3.     Tijdens de uitvoering van het onderzoeksproject dienen onderzoekers hun onderzoeksdata duurzaam te verzamelen, te verwerken, te bewerken (m.i.v. backups) en te archiveren in overeenstemming met:

  • de universiteitsbrede en de specifieke UH disciplinaire richtlijnen;
  • de wetgeving (Privacywetgeving, Dual Use & Misuse, Nagoya Protocol, ethische waarden en normen,...);
  • hun data management plan.

4.     Na het afronden van het onderzoeksproject dienen onderzoekers hun data management plan te actualiseren met de informatie zoals de data verzameld, bewerkt en bewaard werd. Onderzoekers moeten deze update versturen naar RDM@uhasselt.be.

5.     Onderzoekers die de UHasselt verlaten, moeten de richtlijnen omtrent de verwerking van herbruikbare en oude toestellen, (onderzoeks)data, media en documenten opgesteld door de Informatieveiligheidscommissie naleven. De verlatende onderzoeker mag onderzoeksdata in geen geval meenemen.

 

Nood aan meer info rond RDM?

Op de website van de universiteitsbibliotheek (ENG) vind je een waaier aan informatie terug over RDM.

 

Contacteer het RDM-team.

Voor alle RDM-gerelateerde vragen kan je terecht bij RDM@uhasselt.be