Logo UHasselt

menu

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AFSTUDEERRICHTINGEN - MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

1. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale revalidatie

In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten met complexe musculoskeletale aandoeningen. Je maakt hier zowel kennis met aspecten van de manuele en sportkinesitherapie als met de nieuwste procedures uit de traumatologie, orthopedie, reumatologie en sportgeneeskunde. Ook het emotionele en sociale aspect van chronische musculoskeletale aandoeningen krijgt je aandacht, om zo na vijf jaar als volleerd MSK-kinesitherapeut te denken en te handelen!

2. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische revalidatie 

In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in de revalidatie van diverse neurologische aandoeningen. Je verdiept je zowel in gespecialiseerde kennis met betrekking tot onder meer de neuroanatomie en -fysiologie als in de nieuwste behandelingsconcepten voor neurologische aandoeningen. Daarnaast is er onder meer aandacht voor revalidatietechnologie (robotica), orthesen, bracing en incontinentieproblematieken. Deze verworven gespecialiseerde kennis stelt je in staat om zowel klinisch onderzoek uit te voeren als adequate behandelingsprogramma’s op te stellen.

3. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen 

In deze afstudeerrichting verwerf je inzichten in het onderzoek en de behandeling van kinderen en jongeren met problemen in het bewegend functioneren. Zo specialiseer je je onder meer verder in ontwikkelingsstoornissen en milde en ernstige motorische aandoeningen. De revalidatie van deze kinderen omvat vaak een leeftijdsspecifieke en multidisciplinaire benadering, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Je studeert af als pediatrisch kinesitherapeut met kennis van het klinische redeneren en het opstellen van revalidatieprogramma’s.

4. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen 

In deze afstudeerrichting ga je je verder verdiepen in de revalidatie van cardiovasculaire, pulmonale en metabole ziektebeelden. Onze huidige maatschappij wordt immers steeds meer geconfronteerd met ziektebeelden zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Binnen dit domein speelt ook de kennis van de inwendige geneeskunde (cardiologie, pneumologie…) een rol. Na het voltooien van deze opleiding kun je zowel theoretisch als praktisch effectieve revalidatieprogramma’s uitwerken voor deze patiënten.

Deze afstudeerrichtingen worden georganiseerd in samenwerking met VUB (nr. 2 en 4), UGent (nr. 4), UAntwerpen (nr. 2 en 4) en KU Leuven (nr. 1, 2, 3 en 4).