Logo UHasselt

menu

UHasselt


Corona

Corona

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RICHTLIJNEN ON-CAMPUS EXAMENS

Heb je digitale examens, dan krijg je concrete informatie via je opleiding

Moet je in quarantaine maar ben je zelf niet ziek? Stuur dan een mail naar faciliteiten@uhasselt.be en bezorg een geldig bewijsstuk. Meer informatie vind je op de pagina 'faciliteiten in corona-omstandigheden'

Als je zelf ziek bent (corona of andere ziekte), dan moet je de instructies volgen die normaal gelden bij afwezigheid door ziekte: je meldt je afwezigheid ten laatste de dag van het examen in je studentendossier.  Hierin vraag je ook je inhaalexamen aan. Alle details hierover vind je in het OER
Ben je besmet met het coronavirus, dan moet je dit ook aan UHasselt melden via coviduhasselt@securex.be.

Word je opgeroepen voor de coronavaccinatie op een examenmoment? In dat geval moet je de vaccinatie verplaatsen naar één van de volgende dagen waarop geen examen gepland staat. De vaccinatie-oproep geldt niet als een gewettigde afwezigheid die recht geeft op een inhaalexamen. 

Bevind je je in een specifieke thuissituatie waardoor je moeilijkheden ondervindt om thuis te studeren, neem dan contact op met de studentenondersteuners via faciliteiten@uhasselt.be.

Met al je vragen omtrent je studies kan je terecht bij het StudentPoint

Voorts zijn deze richtlijnen voor on-campusexamens van toepassing:

 • Zodra je je examenrooster hebt ontvangen, liggen de examenvorm en -datum definitief vast. De campus, het gebouw en lokaal kunnen nog wijzigen. Controleer daarom regelmatig je examenrooster. Hierin worden alle wijzigingen gecommuniceerd.
 • Als een examen doorgaat in meerdere lokalen tegelijk, kijk dan na in welk lokaal jij examen aflegt. De verdeling per lokaal wordt op je examenrooster vermeld. Weet je niet waar het examenlokaal ligt? Check het vooraf via het overzicht examenlocaties.
 • Een schriftelijk examen duurt maximaal 3 uur. Studenten die als faciliteit meertijd toegestaan krijgen, mogen 1 uur langer werken. Duurt het examen korter, dan bedraagt de meertijd ook 1/3 van de examenduur, bijv. 40 min. bij een examenduur van 2 uur.  
 • Breng altijd je studentenkaart en identiteitskaart mee naar het examen.
 • Kan je niet deelnemen aan een examen omdat je ziek bent (corona of andere ziekte), dan volg je de normale procedure voor ziektemelding waarbij je je afwezigheid meldt in je studentendossier en een doktersattest als bewijsstuk uploadt. 
 • Je brengt je eigen mondmasker mee en draagt dit ook al tijdens het aanschuiven buiten, in de fietsenstallingen, op de parkings en bij de bushaltes. Je houdt het mondmasker aan zolang je in het gebouw bent, dus ook tijdens en na het examen. 
 • Bij het binnenkomen van de gebouwen desinfecteer je je handen. 
 • Gebruik het toilet voor de start van het examen. Doe het deksel van het wc dicht voor je spoelt en was daarna grondig je handen.
 • Na het examen verlaat je het gebouw, je blijft niet rondhangen.

In het examenlokaal:

 • Je mag het lokaal binnenkomen 30 minuten voor de start van je examen. Je volgt ter plaatse de instructies van de toezichthouders om naar je plek te gaan. Je moet plaatsnemen volgens de stoelnummering die op een affiche aan de buitenzijde van het lokaal staat. In de aula’s neem je enkel plaats op de aangeduide stoelen.
 • Als je door onverwachte omstandigheden te laat bent, mag je tot 30 minuten na het beginuur het lokaal van een schriftelijk examen binnenkomen. De reden voor het te laat zijn, meld je aan de surveillant.
 • Kom je nog later dan 30 minuten na het beginuur van het examen, dan mag je niet meer deelnemen. In het geval van overmacht heb je recht op een inhaalexamen.
 • Wil je het examen voortijdig verlaten, dan kan dit 35 minuten na het beginuur van het examen. De toezichthouder bepaalt of er daarna vervroegd kan afgegeven worden. Dit is afhankelijk van de opstelling van het lokaal. Het is dus mogelijk dat je verplicht wordt om tot het einde van het examen te blijven zitten.
 • Je examen ligt klaar op je tafel bij binnenkomst in het lokaal. Je mag het examen niet omdraaien voor je van de toezichthouder het signaal krijgt om te starten.
 • Je jas en tas  berg je op volgens de instructies van de toezichthouder.
 • Je mag een flesje water zonder etiket meebrengen.
 • Als je kladpapier mag gebruiken, krijg je dit bij je examen. 
 • Heb je examenfaciliteiten, leg dan het bewijs hiervan op de tafel.
 • Vragen stellen over het examen mag tijdens de eerste 15 minuten na het begin van het examen (of wanneer de docent langskomt als het examen doorgaat in meerdere lokalen). De vragen moeten luidop gesteld worden en worden ook luidop beantwoord. 
 • Nadat je je examen hebt afgelegd deponeer je het in de voorziene box. Heb je meerdere examendelen, zorg er dan voor dat je ieder deel in de voorziene box legt. Vóór het deponeren van je examen in de box, toon je je studentenkaart aan de toezichthouder. Hij duidt aan op de lijst dat je aanwezig bent op het examen. Je hoeft niet zelf af te tekenen. Bij je examenkopij is er een bewijs van deelname. Je vult dit in, toont dit aan de toezichthouder en neemt dit mee na het examen. Bewaar dit document zorgvuldig!

Goed om te weten:

 • Kleed je voldoende warm want de examenlokalen worden extra geventileerd met verse lucht om de verspreiding van microdruppels te voorkomen. Hierdoor kan het kouder dan normaal zijn in de lokalen. 
 • De examens worden na het drukken en voor het verbeteren 24 uur in een afgesloten box bewaard. Het verdelen van de examens gebeurt met handschoenen en de handen worden steeds voordien ontsmet.
 • De examenlokalen en wachtruimten worden na elke examenbeurt ontsmet.
 • Als je ziek wordt tijdens het examen, begeleidt een surveillant je naar de EHBO-lokalen. 
 • Tijdens de examens zijn toezichters aanwezig om je ter plaatse te helpen. Als je vragen hebt, twijfel niet om hen aan te spreken.