Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLING VOOR DOCENTEN EN LERAREN (TOEGEPASTE) ECONOMIE

De Specifieke Lerarenopleiding Economie en de School voor Educatieve Studies nodigen u graag uit op de open lessen vakdidactiek die in aanmerking komen als nascholing voor leerkrachten economie.

Hieronder vindt u een overzicht van de open lessen die in het voorjaar van 2018 gepland worden.Woensdag 14 februari 2018 van 14.30 - 17.30 uur

Hoe kan je met duurzaamheid aan de slag gaan in de lessen economie

Lesgever: prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt)

Hoe kan je aan de slag gaan met duurzaamheid in de lessen economie? We beginnen de sessie met aan te tonen waarom duurzaamheid een plaats verdient in de lessen economie, onder andere door in te gaan op de duurzaamheidscompetenties die het werkveld van onze leerlingen verwacht. Vervolgens geven we je aan de hand van de ‘theory of planned behavior’ inzicht in de wijze waarop je als leerkracht duurzaamheidsgedrag kan sturen bij leerlingen, opdat je vervolgens beter onderbouwde keuzes kan maken bij de selectie van didactisch materiaal rond het thema duurzaamheid.

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal B101 

Zaterdagen 3 en 10 maart 2018 van 9.00 - 12.00 uur

Hoe werk je in de klas met professionele boekhoudsoftware – BOB50?

Lesgevers: Jos Wintmolders en prof. Lucien Fastré

De twee sessies samen vormen één geheel en kunnen niet apart gevolgd worden. Een uitgebreide case met inkoop- en verkoopverrichtingen, financiële en diverse verrichtingen. Een echte doe-opleiding! Aan het einde van de twee sessies ben je klaar om (met je leerlingen) ‘boekhouden op computer’ aan te vatten, inclusief alle relevante vakdidactische aspecten. Vereiste voorkennis: basiskennis boekhouden.
Voor deze sessie is het verplicht om vooraf het boek ‘Boekhouden met BOB50, deel 1, Algemene boekhouding’ (Van In) aan te kopen via https://school.vanin.be/boekhouden-met-bob-50-deel-1.html

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal B17
  • Opgelet: de twee sessies op zaterdagen 3 en 10 maart vormen één geheel!

Woensdag 21 maart 2018  van 13.00 - 17.00 uur 

Jaarlijkse studienamiddag voor leerkrachten economie – Thema “Leren ondernemen”

Lesgevers: prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt), prof. dr. Piet Pauwels (UHasselt), An Boone (UNIZO), prof. dr. Pieter Vandekerkhof (UHasselt), Niels Peetermans (Poppy) en Miranda Geusens (OVAM)

De jaarlijkse studienamiddag voor leerkrachten economie staat dit jaar in het teken van het thema ondernemerschap. We willen u stimuleren om uw leerlingen ‘goesting’ te doen krijgen in ondernemerschap en ondernemerszin. Tijdens een interactieve workshop naar keuze reiken we tools aan die u helpen om aan de slag te gaan met ondernemerschap in de les.
Het volledige programma en de inschrijvingslink kan u hier raadplegen.

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D


Woensdag 28 maart 2018 van 13.00 - 16.30 uur 

Wat kan ik verwachten van pedagogische begeleiding en inspectie?

Lesgever: Anne-Lise Cuypers (pedagogisch begeleider)

Pedagogische begeleiders zijn er om leerkrachten en vakgroepen te ondersteunen binnen het huidige competentiegerichte onderwijs. De leerstof moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de realiteit. Daarnaast moet er steeds meer worden samengewerkt, ook over vakgroepen heen. De pedagogische begeleidingsdienst is ook steeds op zoek naar nieuwe projecten en lesmateriaal om de leerplandoelstellingen te bereiken door het creëren van een krachtige leeromgeving die nauw aansluit bij het opleidingsprofiel. Dit alles vergt van de leerkracht economie heel wat nieuwe competenties, bijvoorbeeld op het vlak van evalueren. Er wordt ook een stand van zaken gegeven over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van eindtermen en leerplannen rond financiële educatie en het ruime vakgebied economie in het secundair onderwijs. Tot slot zal er ook kort worden ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten bij een doorlichting door de inspectie.

Opmerking: wilt u tijdens de sessie zeker een antwoord krijgen op uw vraag? Vul dan bij inschrijving deze vraag in in het opmerkingsveld, zodat de lesgever uw vraag kan behandelen!

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal B101

Woensdag 18 april 2018 van 13.00 - 16.30 uur 

Hoe organiseer en begeleid ik stages/werkplekleren van mijn leerlingen?

Lesgevers: Elke Claes (UHasselt/Sint-Augustinusinstituut Bree), Mario Marroccoli (Sint-Augustinusinstituut Bree) en Hans Tormans (Sint Maria Geel)

In deze workshop doen we beroep op de expertise van leerkrachten Economie uit Bree en Geel. Zij brengen enkele leerlingen mee die getuigen over hun ervaringen met werkplekleren of (buitenlandse) stage.

  • Locatie: campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal B101

 

  • Deelname aan alle nascholingen is gratis, wel verplicht inschrijven 
  • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: prof. dr. Tom Kuppens, coördinator SLO eonomie, tom.kuppens@uhasselt.be