Logo UHasselt

menu

VerpakkingsCentrum


Het VerpakkingsCentrum

VerpakkingsCentrum

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SAMENWERKING

Het VerpakkingsCentrum heeft een uitgebreid netwerk aan contacten binnen bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit zowel nationaal als internationaal.
In haar dienstverlening verleent zij jaarlijks voor meer dan 100 verschillende bedrijven uit diverse industriële sectoren haar kwalitatief hoogstaande diensten. Op interactieve wijze lost ze samen met de bedrijven de directe vraagstellingen op. Adressen en contactpersonen zijn opgelijst in een dataset.
Doordat het VerpakkingsCentrum als onderzoeksgroep deel uitmaakt van het UHasselt onderzoeksinstituut IMO-IMOMEC (www.uhasselt.be/IMO) kan ze extra ondersteuning krijgen vanuit de expertises van de andere aanwezige onderzoeksgroepen met een materiaalgerichte onderzoekswerking en bijhorende uitgebreide analyse-apparatuur.
In haar intense samenwerking met TANC (Toegepaste Analytische Scheikunde, IMO-IMOMEC, Prof. Dr. R. Carleer, robert.carleer@uhasselt.be ) heeft zij de mogelijkheid om materialen met scheikundige analysetechnieken in detail te analyseren.
Samenwerkingen met bedrijven/onderzoeksgroepen hogescholen/onderzoeksgroepen universiteiten/onderzoeksinstellingen zijn mogelijk in gesubsidieerde projecten, in doctoraatsonderzoek (bv. Baekelandbeurzen) binnen bedrijfsproblematieken, in fundamenteel onderzoek, in onderwijs gelinkte bachelor- en masterproeven, in onderwijsgelinkte cases-studies logistiek,….
Het VerpakkingsCentrum is lid van de Algemene Raad en Raad van Bestuur van Packaging People (www.packagingpeople.be).
Het VerpakkingsCentrum is lid van de Algemene Raad en Raad van Bestuur van Pack4Food (www.Pack4Food.be).