menu

Toekomstige studenten


Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RECHTEN

Doel

Doel van een schakelprogramma is de professionele bachelor op het instapniveau van de masteropleiding te brengen.

 

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Het schakelprogramma voor de masteropleiding rechten staat open voor professionele bachelors in bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting rechtspraktijk. Deze studenten kunnen, mits goedkeuring van de examencommissie, ook toegelaten worden tot de verkorte bachelor.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden >>

Omvang

Het schakelprogramma voor de master in de rechten omvat 89 studiepunten (of minstens anderhalf jaar voltijdse studie). In de praktijk hebben studenten ongeveer 2 jaar nodig om het schakelprogramma af te ronden. De studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar.

 

 

Programma

Programma >>

Op basis van je reeds behaalde diploma is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen.


Vragen?

Marijke Huber: 011 26 87 10