Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SENSIBILISERING

Sinds enkele jaren worden aan de UHasselt verscheidene sensibiliseringinitiatieven georganiseerd waarbij sprekers, experts, organisaties en ngo’s uit het Noorden en het Zuiden worden uitgenodigd om de aandacht te vestigen op hedendaagse ontwikkelingsproblematieken.

 

Keuzevak Noord-Zuid

 

 

Eén van de sensibiliseringsinitiatieven is het interdisciplinair keuzevak Noord-Zuid (1955) waarbij sprekers uit het Noorden en het Zuiden uitgenodigd worden om dieper in te gaan op bepaalde ontwikkelingsproblematieken. Dit keuzevak behoort tot een reeks interactieve en educatieve momenten die ruimte bieden om kritisch na te denken over ontwikkelingssamenwerking. Zowel de lezingen/debatten als de acties staan open voor alle studenten en geïnteresseerden.

Aanvankelijk maakte het keuzevak deel uit van een sensibiliseringscyclus die van start ging in het academiejaar 2005-2006 met als titel Development cooperation: Unknown? Unloved?, gefinancierd door de UHasselt en ondersteund door VLIR-UOS. In 2006-2007 werd voor de titel Development cooperation: multidisciplinary aspects gekozen en werd het initiatief dit keer medegefinancierd door VLIR-UOS. Diverse lezingen en debatten werden door verschillende faculteiten georganiseerd en een waaier van diverse thema’s werd aangeraakt. Het jaar daarop, in 2007-2008, werd besloten om de lezingen en debatten met als titel Traffic & health: essential issues in development door twee interdisciplinaire instituten te laten organiseren. De focus werd gelegd op (verkeers)veiligheid en gezondheid met speciale aandacht voor subthema’s als overheidsaanpak, arbeid, millenniumdoelstellingen, enz.

Vanaf het academiejaar 2008-2009 werden de ontwikkelingsrelevante lezingen en debatten aangeboden als interdisciplinair keuzevak en werden ditmaal georganiseerd in het kader van beleidsmatige en familiale aangelegenheden in het Zuiden. Daarmee beantwoordde de UHasselt aan haar doelstelling/ambitie om studenten breed te vormen. De sprekers kwamen uit de disciplines die aan UHasselt tot op heden gedoceerd worden: Wetenschappen & IT, Geneeskunde & Biomedische Wetenschappen, Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Verkeerskunde en Rechten. De lezingen van het academiejaar 2009-2010, Pro-& Re-activity in the South, wilden een nauwgezette interdisciplinaire theoretische en toegepaste opleiding in duurzame ontwikkeling meegeven. De doelstelling was om diepgaande wetenschappelijke debatten te bevorderen over culturen, hun kennissystemen en verschillende ethische oriëntaties. De positieve feedback van de studenten over het keuzevak North-South: Crossing Borders in 2010-2011 leidde in de daaropvolgende twee academiejaren tot het keuzevak North-South: an interdisciplinary exploration, waarin ruimere aandacht werd besteed aan het integreren van basisbegrippen omtrent Noord-Zuid aan het begin van de cursus. In de editie van 2013-2014 werd gefocust op India als ontwikkelingsland. Op deze manier werd een kader aangeboden waarbinnen de daaropvolgende lezingen konden geplaatst/begrepen worden. In het academiejaar 2014-2015 kreeg het keuzevak de titel 2015 European Year of Development, waarbij de focus lag op de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. De onderwerpen omvatte onder meer de verspreiding van HIV, Fair Trade, het concept van mensenrechten op lokaal niveau, en stedelijke duurzame ontwikkeling. A World in Transition, de insteek die gevolgd werd in 2015-2016, benaderde door middel van multidisciplinaire lezingen een verscheidenheid aan hedendaagse vraagstukken en paradigma's die men tegenkomt in het veld van ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie over het keuzevak, de inhoud, data en registratie kunt u hier vinden.

Vluchtelingencrisis: UHasselt in actie!

De huidige vluchtelingencrisis is niet meer uit de media te denken en ook de UHasselt zit niet stil! Er is een nieuwe website gelanceerd met initiatieven door de UHasselt waar ook externe organisaties hun steentje aan kunnen bijdragen. Dit najaar zal ook een sensibiliseringsactiviteit georganiseerd worden om tijdens één dag de vluchtelingen en de problematiek hierrond in de kijker te plaatsen. Specifiek zal er gefocust worden op een onderbelicht thema, nl. sociale bescherming en vluchtelingen. Een nationale actie van 11.11.11 met als titel 'Sociale bescherming voor iedereen' werd onlangs gelanceerd en de UHasselt opent graag dit debat in het kader van de vluchtelingencrisis. Meer informatie volgt snel.

Wereldavond

Op vraag van Afrikaanse studenten die moeilijkheden ervoeren met het ontmoeten en leren kennen van andere studenten, is in 2005 de Wereldavond ontstaan. Een vriendschapsavond werd toen georganiseerd en gezien het succes van het initiatief  is de 'Africa Night' uitgegroeid tot een jaarlijkse Wereldavond. Tijdens deze avond kunnen buitenlandse studenten hun cultuur voorstellen door workshops, eetstandjes, muziek en dans.

Dit academiejaar (2017-2018) zal de Wereldavond georganiseerd worden op woensdag 14 maart 2018 in Diepenbeek.

Voor sfeerbeelden van dit evenement, klik hier. Meer informatie vindt u hier.

Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen & Sustainable Development Goals

Sinds 2005-2006 wordt er extra aandacht besteed aan de ‘Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MODs)’ in nauwe samenwerking met 11.11.11. Limburg. De ludieke, interactieve en educatieve acties kaderen binnen lang lopende projecten. In het academiejaar 2014-2015 werd extra aandacht besteed aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen naar aanleiding van het 2015 als het Europese Jaar voor Ontwikkeling (European Year for Development). Prof. Robrecht Renard (Universiteit Antwerpen) verzorgde de introductieles en evalueerde hierin de MODs en wierp een blik op de post-2015 strategie. Na het verlopen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, werden in 2015 de Sustainable Development Goals (SDGs) gelanceerd. Dit academiejaar, 2015-2016, zullen enkele van de nieuw gelanceerde doelstellingen behandeld worden.

Meer informatie over het keuzevak, inhoud, data en inschrijving kan hier gevonden worden.

Week van de Fair Trade 2015

Van 7 tot 17 oktober 2015 vond de Week van de Fair Trade plaats en ook de UHasselt deed actief mee! In het World Village op campus Diepenbeek kon men lokale, eerlijke producten kopen, tijdens een filmavond kreeg je een inkijk in de Ethiopische koffie-industrie én werd je getrakteerd op een heerlijke Ethiopische koffieceremonie. Op het programma stonden verder ook een (fair trade)ontbijt én een quiz die jou door de wereld loodste. En federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ging in debat met Bogdan Vanden Berghe (11.11.11), Nadia Molenaers (professor ontwikkelingsbeleid aan de UA) en Jan Vandemoortele (voormalig VN-functionaris en medegrondlegger Millenniumdoelstellingen).

Meer info over het programma vind je hier. Bekijk ook zeker ons fotoalbum!

 

UHasselt meent het!

Daarnaast werd UHasselt in 2006 'verkocht’ verklaard. Het verkrijgen van deze titel werd niet gezien als een eindpunt, maar als een startpunt, een hefboom om tot nieuwe engagementen te komen op het vlak van duurzame productie en consumptie. Deze campagne liep ten einde in 2007. Toen beslisten Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11. en Vredeseilanden om het concept verder te ontwikkelen met ‘FairTradeGemeente’. Zo heeft UHasselt de label ‘UHasselt meent het’ gekregen en zet het haar engagement voor eerlijke handel voort.

Op woensdag 6 mei 2015 nam de UHasselt deel aan de internationale dag van de Fair Trade. Gezien fair trade één van de Millenniumdoelstellingen is en de UHasselt zich inzet voor Action2015, een globaal initiatief om politieke actoren wereldwijd aan te sporen de juiste beslissingen te nemen, heeft de UHasselt opnieuw haar beste beentje voorgezet om de MDGs en SDGs zo goed mogelijk te promoten. Deze actie werd ondersteund door de vice-rectoren, decanen en stafleden die hun moed bijeen hebben geschraapt om voor de camera te poseren met een Action2015 tattoo.

Fotoalbum

Ook in 2016 wil UHasselt zich inzetten voor het verhaal van Fairtrade en duurzame, lokale landbouw ondersteunen. Op donderdag 12 mei willen we dit nog eens extra in de kijker zetten tijdens de Fairtrade@school campagne.

Op deze dag kunnen studenten en personeelsleden tussen 10.30u en 14.00u op de Agora kennis maken met het gevarieerde aanbod van Oxfam producten, en terwijl genieten van een over(h)eerlijke fairtrade thee of koffie met een muffin of brownie.

Verder kan je die dag een reeks (h)eerlijke gerechten, gemaakt van fairtrade producten, ontdekken in het restaurant, of kan er gekozen worden voor de gerechten van het winnende land van de Wereld Avond 2016: een lekkere authentieke Italiaanse pastaschotel of een dessertje ‘op grootmoeders wijze’.

Contactpersoon

Lieselot Peeters

lieselot.peeters@uhasselt.be

011/26.90.09