Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Steunpunt Verkeersveiligheid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STEUNPUNT VERKEERSVEILIGHEID

In verhouding tot het bevolkingsaantal vallen er in Vlaanderen jaarlijks meer verkeersdoden dan gemiddeld elders in Europa. Het risico op een dodelijk verkeersongeval is er zelfs dubbel zo hoog dan in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De Vlaamse Overheid moet maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch terug te dringen. Om de juiste maatregelen in te voeren, is grondig wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Daarom werden de activiteiten van het Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006 (= 1ste generatie) en van het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011 (= 2de generatie) verdergezet in het nieuwe (3de generatie) Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015.

Koepelproject
Steunpunt Verkeersveiligheid is een koepelproject waarin meerdere deelprojecten werden uitgevoerd. In de deelprojecten streefden onderzoekers ernaar innovatieve en haalbare maatregelen te ontwikkelen die bestuurders tot veiliger rijgedrag motiveren, en de effectiviteit van bestaande maatregelen te evalueren. Centraal stonden drie categorieën van maatregelen: handhaving, infrastructurele maatregelen en educatieve sensibiliseringscampagnes. Om onderbouwd advies te kunnen geven, werden ongevallendata en indicatoren voor ongevallenrisico en -betrokkenheid verzameld en grondig geanalyseerd. Hierbij schonken de onderzoekers uitgebreid aandacht aan de wisselwerking tussen menselijk gedrag en weginfrastructuur, aan de relatie tussen voertuig en omgeving.

Uiteenlopende thema’s
Uiteenlopende thema’s en onderzoeksvragen kwamen in de deelprojecten aan bod. Wat is de impact van een massale overstap naar elektrische fietsen op de verkeersveiligheid? Denken jongeren uit de 3e graad van het secundair onderwijs bewuster na over de mogelijke gevolgen van hun gedrag in het verkeer, nadat ze de getuigenis van een verkeersslachtoffer of een aanverwant familielid hebben bijgewoond (‘Getuigen onderweg’)? Zijn er ongevallenpatronen te herkennen bij manoeuvres op een rondpunt? Naderen bestuurders een kruispunt anders, wanneer de roodlichtcamera’s wel of niet werden aangekondigd? De onderzoeksrapporten geschreven binnen het Steunpunt Verkeersveiligheid kunnen opgevraagd worden ter raadpleging via imob@uhasselt.be.

Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek
Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om het beleid wetenschappelijk te ondersteunen. Om snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen heeft de Vlaamse overheid immers nood aan zo’n pijler. Bij de steunpunten ligt de nadruk op structurele financiering. Voor de derde keer op rij werd ook voor het thema ‘Verkeersveiligheid’ financiering voorzien.

Terug naar overzicht >