Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT IS STUDIEBEGELEIDING?

o Is je studie toch niet wat je dacht? SOS Studiekeuze?
o Nood aan een nieuwe studie-aanpak?
o Morgen ga ik écht beginnen -> Nood aan een planning?
o Tegenvallende examenresultaten? Ik kan beter!
o …

 

Heb je vragen of twijfels over je studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, studiekeuze, concentratie, motivatie, stress en faalangst, ... dan kan je terecht bij de studiebegeleider. Deze studiebegeleider is hét aanspreekpunt binnen je opleiding en kan je op maat begeleiden.

In een individueel gesprek bekijken we samen met jou op welke manier je kan werken aan je studiemethode, je uitstelgedrag, …..
Bij studietips vind je alvast enkele handige tips terug. Bijgevoegde apps kunnen je een handje helpen. Ook over het maken van een studiekeuze die bij jou past, vind je op deze website de nodige informatie.

In de loop van het academiejaar wordt er ook een divers aanbod in groep georganiseerd. In kleine groepjes wordt onder meer gewerkt rond studievaardigheden, Via infosessies (zelfstudie, interpretatie examenresultaten, ..) tijdens het academiejaar word je als student geïnformeerd, zodat je studieloopbaan zo optimaal mogelijk kan verlopen. Bij je mentor, coach, meter en/of peter kan je eveneens terecht voor eerste hulp op studievlak. 

Student in volgende bijzondere omstandigheden?
Studenten met een leerstoornis of andere functiebeperking, studenten met een ontwikkelingsstoornis (bv. autisme of ADHD), kunstbeoefenaars en studenten in andere bijzondere omstandigheden (bv. studenten met een gezin) kunnen begeleiding en ondersteuning krijgen bij het onderwijs en de evaluaties.
De studiebegeleider is je aanspreekpunt.