Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONLINE STUDIENAMIDDAG VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

Deze studienamiddag is een grondige opleiding voor boekhouders, accountants, belastingconsulenten, financiële adviseurs, bankiers en (niet in de materie gespecialiseerde) advocaten, notarissen die hun cliënteel accurate en actuele begeleiding in de materie willen aanbieden.
De kennis wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan planningstechnieken voor ondernemers.


Programma

(meerdere pauzes voorzien)

• 13.30 uur: het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht
- belangrijkste kenmerken basisstelsels
- welke invloed heeft het huwelijk/de samenwoning van een ondernemer op zijn vermogen?
- zijn de aandelen op naam van een gehuwde persoon exclusief van hem of ook van zijn echtgenote?
- heeft de echtgenote aanspraken op de activa van de eenmanszaak na echtscheiding?

• 14.15 uur: het (nieuwe) erfrecht
- wie krijgt wat uit een erfenis? toelichting met talrijke voorbeelden
- in welke mate kan men vrij beschikken over zijn vermogen?
- wanneer zijn erfovereenkomsten nuttig?


• 15.15 uur: de Vlaamse erfbelasting
- algemene beginselen, tarieven en berekeningswijze
- de belangrijkste vrijstellingen en verminderingen


• 15.50 uur: frequente planningstechnieken:
- schenkingen: soorten; inkomstenbehoud; mogelijke voorwaarden en lasten, controlestructuren,...
- testamenten
- gesplitste aankoop
- levensverzekering
- zorgvolmacht


• 16.35 uur: Focus op successieplanning voor de ondernemer
- toelichting gunstregeling voor Vlaamse familiebedrijven adhv voorbeelddossier


• 17.30 uur: vraagstelling


• 17.45 uur: einde

 

Sprekers

Prof. dr. Ayfer Aydogan
HCGB Advocaten
UHasselt / UAntwerpen
Ayfer Aydogan is licentiaat in de rechten en promoveerde in 2013 tot doctor in de rechten.
Zij behaalde ook het diploma master in het notariaat.
Na actief te zijn geweest in de consultancy en de financiële sector, is zij sinds 2020 als
advocaat verbonden aan het kantoor Huber Crommen Geelhand Barbaix.
Ayfer Aydogan is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doceert aan de Universiteit
Hasselt.
Zij is gespecialiseerd in civiele en fiscale vermogensplanning en heeft een bijzondere
interesse in fiscale procedures inzake registratie- en erfbelasting.
Zij publiceert regelmatig in het domein van de (fiscale) successieplanning en is auteur van
het recent verschenen ‘Handboek Vlaamse Erfbelasting’ (te verkrijgen bij Intersentia,
https://intersentia.be/nl/handboek-vlaamse-erfbelasting.html ). 

Kim Raets
HCGB Advocaten
Kim Raets is master in de rechten en master in het notariaat.
Zij is advocaat sinds 2013 en vervoegde in 2018 het kantoor Huber Crommen Geelhand Barbaix.
Kim is gespecialiseerd in civiele en fiscale vermogensplanning en heeft een bijzondere interesse in successie- en schenkingsrecht.

 

 

Matthieu Janssens de Bisthoven
HCGB Advocaten
Matthieu Janssens de Bisthoven is Master in de Rechten en Master in het Notariaat.
Matthieu is, na een tussenperiode als professioneel zeiler (olympische 49er-klasse), sedert 2016 opnieuw ingeschreven aan de balie. Hij deed ervaring op in (internationale) vermogens- successieplanning bij de kantoren Greenille (by Laga) en Tiberghien en is auteur van een aantal bijdrages in deze materies.
Hij vervoegde HCGB Advocaten in oktober 2019. Hij is gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning in de ruime zin van het woord en legt zich bij HCGB Advocaten hoofdzakelijk toe op familiale geschillenbeslechting.


Erkenningen

Erkend bij het IAB met nr B0713/2020-09 voor 4 uur en deze erkenning wordt overgenomen door het ITAA.
Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 4 standaardpunten
Erkend door de Nationale Kamer van notarissen voor 4 uur onder het nummer 20/33148.


Praktisch

  • Datum en tijd: Donderdag 25 februari van 13.30 uur tot 17.45 uur
  • Locatie: Online opleiding. De opleiding kan enkel live gevolgd worden, er worden geen opnames gemaakt.
  • Prijs: 180€ excl. btw Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk.

 

 

 

De opleiding is een organisatie van UHasset SEE en HCGB Advocaten.