Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIPLOMAVEREISTEN PER DOCTORAATSDISCIPLINE

Wil je weten welk masterdiploma automatisch toelating geeft tot een bepaalde doctoraatsdiscipline (zie onderstaande tabel)? En wat als je niet het juiste masterdiploma hebt?

 

Doctoraat in de/het vanuit Master in de
Architectuur: architectuur architectuur
Architectuur: interieurarchitectuur interieurarchitectuur
Audiovisuele en beeldende kunst: beeldende kunst beeldende Kunst
Biomedische wetenschappen * biomedische wetenschappen, geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, biologie, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie
Ergotherapeutische wetenschappen ergotherapeutische wetenschappen
Medische wetenschappen geneeskunde
Mobiliteitswetenschappen mobiliteitswetenschappen
Rechten *  rechten
Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie,lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen
Toerisme mobiliteitswetenschappen, economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, architectuur

 

Doctoraat in de vanuit alle Masters in het domein van de
Industriële wetenschappen industriële wetenschappen
Onderwijskunde onderwijskunde en pedagogische wetenschappen
Toegepaste economische wetenschappen economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen en bedrijfskunde
Revalidatiewetenschappen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, lichamelijke opvoeding, kinesiologie en bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen, medische wetenschappen, ergotherapeutische wetenschappen
Wetenschappen statistiek, fysica, wiskunde, biologie, chemie, informatica
Wetenschappen: biologie biologie, biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie
Wetenschappen: chemie chemie, bio-ingenieur, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (chemie), bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen
Wetenschappen: fysica fysica, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (fysica)
Wetenschappen: informatica * informatica, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen)
Wetenschappen: statistiek statistiek, wiskunde
Wetenschappen: wiskunde wiskunde, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (wiskundige ingenieurstechnieken)

 

* Deze doctoraten kunnen enkel verricht worden in samenwerking met tUL.

 

Wil je een bepaald doctoraat doen, maar staat het masterdiploma van jou niet in deze lijst? 

Indien je geen aansluitend masterdiploma bezit, zoals in de tabel vermeld, zal de faculteit bepalen of je al dan niet geschikt bent om in een bepaalde discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De volledige procedure staat uitgeschreven in het doctoraatsreglement