Logo UHasselt

menu

Help studenten


Toepassingen

Help studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIJN STUDENTENDOSSIER

Wat moet je vooraf weten?

 • Bij inschrijving wordt voor elke student een digitaal studentdossier aangemaakt.
 • Gedurende het academiejaar wordt het door onderwijsadministratie en eventueel andere diensten aangevuld.
 • Er is een gepersonaliseerde knoppenbalk. (ook in onderstaande afbeeldingen komen de getoonde knoppen niet altijd overeen met de persoonlijk beschikbare knoppen)
 • Aanmelden in "Mijn studentendossier" gebeurt met uw stamnummer en e-mail wachtwoord.

Toegang Mijn studentendossier

 • Mijn studentendossier is bereikbaar via "Studenten" op de website van UHasselt
 • of via Intranet -> Mijn studentendossier op de website van UHasselt


Persoonlijke gegevens

 • Controleer hier of uw persoonlijke gegevens correct zijn.
 • U kan hier een aanvraag doen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen. Pas de te wijzigen gegevens aan en klik op 'Aanvraag wijzigen persoonlijke gegevens'. Het studentensecretariaat zal dan uw aanvraag behandelen.
 • Sommige gegevens (vb. rijksregisternummer) kan u hier niet veranderen, daarvoor kan u bij 'Formulieren - Aanvraag wijziging identiteitsgegevens' een formulier afdrukken. Hiermee dient u zich aan op het studentensecretariaat.

Inschrijving

 • De richting(en) waarvoor u bent ingeschreven
 • Eventueel resultaten van vorige academiejaren
 • Groep waartoe je behoort

 (klik voor een grotere afbeelding)


Studietraject - opleidingsonderdelen

 • Het overzicht van de opleidingsonderdelen opgenomen in uw geïndividualiseerd traject.
 • Indien achter het opleidingsonderdeel een Blackboard-icoon staat, is dit opleidingsonderdeel beschikbaar in Blackboard


Studietraject - Studiecontract

 • Iedere student moet zijn studiecontract controleren, ondertekenen, afdrukken en vervolgens binnenbrengen op de studentenadministratie.


Formulieren studentenvoorzieningen

 • Hier kan u een aantal formulieren (vb. Aanvraag tussenkomst openbaar vervoer) afdrukken die reeds met uw persoonlijke gegevens vooringevuld zijn.


Examenroosters

 • Uw persoonlijk examenrooster en toegang tot de algemene examenroosters per richting.


Onderwijsevaluatie

 • Elk academiejaar wordt 1/3 van de opleidingsonderdelen geëvalueerd
 • Hiermee wil men de studenten de kans geven hun mening te geven over een bepaald opleidingsonderdeel en zo de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
 • Een evaluatie bestaat uit een aantal multiple choice vragen waarbij er commentaar kan gegeven worden.
 • Een evaluatie wordt voor een bepaalde periode opengesteld waarvan u via e-mail verwittigd wordt.

Afmelden

 • Vergeet nooit af te melden. Iemand anders zou immers uw persoonlijke gegevens kunnen raadplegen en aanpassen.

Q&A

Wanneer ik inlog in mijn studentendossier kan ik verschillende links, zoals deze van het formulier van de woontoelage en het studentencontract, niet openen. Wanneer ik er op klik opent zich wel het PDF bestand  maar staat er niets in.  Merkwaardig is dat men vanaf de computer van de dienst Studentenvoorzieningen in mijn studentendossier dergelijke bestanden wel kan openen.

Om deze bestanden te openen moet de Popup-blocker van je browser uit staan. In Internet Explorer doe je dat via Tools-> Pop-up Blocker -> Turn off Pop-up Blocker. Als je enkel Pop-ups van de UHasselt wil toelaten kan je via Tools -> Pop-up Blocker -> Pop-up Blocker Settings als allowed site uhasselt.be opgeven.