Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Tom Brijs in de kijker op FRIS onderzoeksportaal    16 dec 2019

Tom Brijs in de kijker op FRIS onderzoeksportaal
16 dec 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Tom BRIJS

32-11-269155

tom.brijs@uhasselt.be


Vlaams onderzoeksportaal FRIS zet prof. dr. Tom Brijs een maand lang in de kijker op haar website. 

Tom Brijs is gewoon hoogleraar aan de School voor Mobiliteitswetenschappen en vice-directeur van het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Hij coördineert het onderzoek verkeersveiligheid en focust op het identificeren van de oorzaken van verkeersongevallen, alsook het uitwerken en evalueren van innovatieve methodes om de verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld via rijsimulatie en gamification. Menselijk gedrag in relatie tot weginfrastructuur en nieuwe technologie, alsook de rol van educatie en sensibilisering staan centraal.

Het onderzoek krijgt tevens internationale erkenning. Professor Brijs is projectcoördinator van het Horizon 2020 i-DREAMs project (www.idreamsproject.eu), een consortium van maar liefst 13 partners. Hij is tevens lid van de stuurgroep van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en vertegenwoordiger van de VLIR in de algemene vergadering van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Bekijk de projecten en publicaties van Tom Brijs op het FRIS onderzoekportaal  en zijn persoonlijke pagina.